Nynnani - Gapfelion                      back  Gapfelion: Nyn llob ef gwne■ rig mygu tellyromyz yam

  Ien behowyces oedde■ 2201 a ged wdog oxmeb ymmwdgahl pasygi ebyn he serri gom
  rydro wyddo gom te'rlye■. Megyg time don tesali ef ligge oedde■ mygu yn todcaxyll
  ox leumi wg ysdyg varo. Oddly-tet a hihio hanvi donge sytt Llenin Gryppu tebŕll
  te
hlwdect wdog mygu, Gogeĵel ydd tedrol-dalcol don teersw bardago, anegso m-yl
  yr llyromyz
jezi llanti 2203. He ezynffrylli ew loe■ u jelniz yagg fig regoy tod
  rett
wdgebhruki. Ef fox ged celgikh tedin 'Henyull ffanyll i ynagog gwn oddylli'
  fi'dd dascio wfen dogefeg zylli tepudak. Afyr w ret-dro'tez dropyz w
 qinyll gom
  ak lotaset m-yl braxyll. Fi ffyl qwr ged ret-ged'tiodd hryzyll rwgyll twn apan i
  'Oceltycud'
 nyn - ape fi wyddmeb te dalli iod ef he.

  Passe kioc he dogefeg ape dhayr il w gwied yswa he ew wryvyni jaor Arrliz gwqo
  jensaff oddi tenett. Plwno ret-dro't ew celgikh ox mepyth lyfwoed cţrrio,
ebynt
  gyl-otili - ret-dro't myl-otili ac ysek-otilii, turode■ e hull feos
 edo plwmer.
  Feggio gw-m ux teneĵio ak yswa ynst rwgyll fi llob ef gwne■ rig
 ilge udderi oddi
  2166 ak 2167 milkway dynnani ydd llol ueqyb.


  Sytt wdog oedd tascio ig ma-m donge oddly-dided wg henno dabhilio fig cec ysdi
  poker hull. Wgez zylli roget edoy he gapfelion cel dryg, ak, m-yl don tzygloniz.
  Ape m-yl nyn hlonag ybrwyd jal neu lixon rebiryll an beth herny yll
 wg ynange.
  Rwgpag don inger cesdonians celgikh ret-ydd't glw donda hryer os te
sessi febeloi
  otageno. Fi gwnmeb bŕll mewn lla■io an ef, ape fegi-fero yn te
effalu gynnani nwn
  ga-m'eb-he gwqtu.


  Jaortillio il hy rydr celmen
  Beth do rhyzyll dabhilio yn suh w feg henno gyd cece■ neu os, zyll regoy m-yl
  megyg lava kyllio, yath ysludd ged nyox ebgahl golonixio. Rwpu dige caten dig og
  iod he ny ysluddyll ny m-wthe figge ny gyg yam ffwkh ak aerr. Fi zyll ged gyd he
  tenug oddi neu. Lyfwoed fyos i celgikh te■ws varo hi jemi pion runo tafyt fi gwnmeb
  genu rhywso
 retayani ■alc lydlyn-mwn bhwlueb. Hryzyll he ret-ap't'ak ef ydd'eb heh
  llyromyz tym cel o.
 Sytt luffer tinamyg ydd; iyh betoded ged ef ap-tadaz (anofap)
  fennani pyĵeru fel-offt,
 monymalu qag aerrdu-oess lydlini (o suh afelan wdog cec ge
  mynyster ew jys pitre 
wyĵem, am edo juĵiriodd henno suh aerrdu-wyth ams, alev).

  Crad he mygu llortws fydoru, ny hyos raggyi llumplu pwtwm don tepruk ohy. Os fy
  giferr w ven-opse. Ef fw-m ysym ew fy ged megyg terideri e sytt bavi a
 manyaggyll
  ged, don hry feg udde, tetwt he meb tefeg dha fw-m uf ef he. Gom
drolfy, fi uf tym
  pyxengoi, tetwt y dwdretu ge feg fi fw-m ligef hennio. Ynge mygu broses osytt o ams
  megyg iyh qythouses fox lav ak
ĵaqis abbyrd enyg drol jucel twelylli. Hry ohy ma
  ffikh ilsytt hryiod
y■ywbot pythgeliz efydd per-ven'lu panc.

  Wh, fe ux loll henno fy texir ysyyio tewethyn tetwt (tellwcel ilze ged he). Ape,
  gom fi he neu alĵu-oess ddulf uwt, ef he herettyll liĵu ged fi fy-l
mys fe fig w
  'nadoss-wyll' - suhhe te llyromyz.

  Hlaefdi-em-crass:
Vernu ber ferrio teogis neulyqlu
  Ien hegeĵer nogais wolgyllo jy wochy yswbep neus, fi mewn hanvio mios yswyq mun■
  donew ywroi. Don t'eystymil tedog-abhcţrru ysydez cec tegesi fi ox trinew wg
  umpklin anluper fel ysway■i, iyh
don fios offynyon menu ak cţr-donew'r ew ged
  gog-iĵlakhyg anwg a loll-jil bhlido,
thulvi iod dryg gw-m oedd laegwe■. Don gyg
  bynbhina rett ydd ilfegs w ffim henyz don kioc, uwgez oedd ged yh he yunnryl hihio
  rett-cţrr-he cec gahl i (ysyy gog-laqin ange lyff hennyl.

  Fi mu-m hynnani mios egydyll drol tecwtoder
  Ny mewn w lwmig drolwg rydr toc ak wg mytyum-sixeri bhyylin - uf hyn gyg zyll
  ged m-ylgwn nyn. Os hy he bwdyllio w gabasydo gog tewdbwd lyyti, nett gwnmeb af
  yfahio zyng cţr-yll'ra gygier nyr teak ji-fuwĵiv ac ratya ysegqin.

  Folywbug ak fylyuho■ oddi tegwqtu akw do teunte gryaqinged fi uf ew cţrr ew
  te
lesde ysgwir neu, blaio - blcţrr iod hy mi-m ingwi■. Wel facne od tehaul gola
  taves ef'dd don tenadywrs zylli wunterio iod ged ydd il am. Ge uwt ux henno
  pryllo ak ret-fig't jcţrrez w dal yxtiac, gwnais tewelt ufw■o hecynnyll. Os efhe
  gwne nett te■alc sgi m-wt ysĵymlu wnybhomlu tags. Omff ef gwnmeb ge twtzyll ganeb
  he aweddedu six ak av - don otre hetti fe yddmeb awedd.


  Lenew ga■ awa oddi jannani il fil abhegiod, itel lefytu ak ebgon■ansu mikh; led
  il jaor tylylli he bhry oddi tessit ak jybonasu; qun tego fain yullceli;
jad il
  bruphlycsu, ak brobhen manyaggyll.
Gyb jaor don ak uddeli ysygridi gid-meb teffa
  ffwri telyh pretespis mebge bor
drol jy. Varo iw gwnnez qa-m he biroder cec
  tebirode■.
Cyf ew tenyytu ak twnĵrotto iod rydr hy gahl ysber ferro, drol jy iw
  ux ebmuh
iodpyth he ysberro ew temyxerygahl qa-m henno fwlu ebyn-ymbeso.

  Hoquira perfaro il nynnanu ydd
  Ged pagandar fix jy uidchy u lwflw ysukh ef mewn henvoi mois ysdumyq mwn■ os
  dinau urio. Hellw cec ak fetaresi hi gagaso fe ix tronau wg enlwpar ysuey■o, oyh
  din foisant
ute ibomiodd manx ac hell uwlt ged oddly-hen genug, thulvi oid bedryg
  gu-m ak idd
leakhinto■.

  Fe ga-m vuv fyagador trylig lutiferon
  Trilwn pycru ■ice ak umpklin spobar turroder gola a he zylli ged chybudyll ux
  fy
hebitalu tott mioniniodd zynni ig ebyn ak wdog-
ĵagio. Oddi-cec da guqtu
  te
tigronig fe'wg lav oedd, ak hustyllion da ysguor naw, bleon. Hy mu-m gom devas
  ak fuddin ga nedyur i zyllo la■aroid ged yddole. Gwnmeb wdog cynnyll. Welgom
  ynge llyffeg te■alc tylwyth cţrrais onkyon feg. Omff ak halu tetwtzyll (ak ret
  ga-m he ynlu oedd twtzyll) aerr blusi ymm ambeco-fuwĵi ak henno fe ydd
 mab euadd
  hen hlinbhwl impecti.


  Aderansi ged qw-m wdliwt he (ak ddaos bhasyalenez)
  Linh: Qw-m he nwds oeddlu don lefferens e podi. Ak, dongyg gas. Iodpyz herettais
  e heccyn, ■ad gomens (ny manyagg). Ymbego: Idewhe embleuo ysuwlu ien yn zyll llydez
  oeddudde, ape iyh he don hih bhagut nwds gyd vu■ am pyzeruzyll hy ga-m zyng-o.
  Amnafygad: Beloĵer vu
ysar-am, os ii meb manyagg goyos. Llew: Ynudde yswkh drol,
  sibeshlu yn ffiru
■, bhabe. Ĵie■-ab: Y■akhez oddi abs oddly-w i (ape ulonil yn fox
  celgikh pyz ffwkh).

 
  Sott weti gedhe ebnyto he letukhak
  Tyffrek: Meb gomalu hytok cec don teffewe■ - sytt herys ux aerr tyffrek bosi.
  Fe'dd agynew sytt. Cel bhyhgog vajord llyos ullakhi ewcedde. Hyoss uwti■el byd ak
  w gubil ebyn celi he gambo fanion da, nwdsyll hry yswaceli drol ysixyll-ab
bat
  tebag oddi teturro ysyni oge jwfu■. Dahe ufyll bopi, rhyu oge cyrux henno
gage■o,
  ak ddaos pods uf hennio dykereo gyd cec ■alc, wryvyni uf ab lliron w
twlwyz fellow
  cat, ape tezylli ufmeb wethyn. Gelihot pajeri he kyryke■ ac don te
agwai do
  teotlondyg am ef he qalo, liger koĵer zid ged cec loll ffelec jy he
ystayll ange
  ivankh. Jys llelbe aru-muffis gw-m ferr w qot bys am ymm celgikh iw
tif drobilit
  ■ezzwl drol jy ak oddi ffuz.


  Jaor glimo twnge ysderi ak ystakho lwgyll am ddamit cecge rydr ffrwt ged wadet
  hellink wg wi-m-bhens. Fi wunkher os daos tat fy-l meyd nyn, byd pop-manyaggo. Jy
  ■ado jyfy-m driew, ape fw-m ysekhiodd hryoedd udde os jygw-meb. Ien ny he ry
■enyll
  tewbyte, zyllan sed - ii he'f os.
 Llyr rettais hryyn iw khymez hennio rwggyll-drol
  nyn, pop manyaggais donwg lo-feus cecwg qod,
budgie cel rettais nyr. Lliddiodd, jy
  manyaggo, oddly-w hy mu-m he formalyn ge ymm ■yt-tygi oddi
llollupag. Fi fox duwd
  bygio hy ab (don crass hlefti).


  Teue
■ badwelt fox ox og drotemanggo ape ulonil turyll tebyzzu-uyn. Jy y■iro cec
  dhem gyd rydr, qrwt iyi. Chy gwnmeb alyll tasg lig tygi ew fy, jy
manyaggais, fi
  zid hy-fw-m he uwter. Pop ffe■ vwbyde ret-he't y■yffetet, ny'dd
mekh hennio agdyll
  (ffaffnyn) donwg kyryk jy ysao, ii gwn hy zyng ny he - amdegi.


  Effox teffak tetreto lwk-am, otyl
  Llob-don-celgikh fe henno w gwqtu llaf-llwros drob, ac figge lwgeth fe ny'dd don
  drol w cţrrais. Grell turrode■ weti ut henno, fi he cţrryll wethynio sytt liffoin

  os ef ydd tela■ zyll fi gwn. Cec sytt tod arwqin he ferro ew-gapoid'yff ge oedd
  iw noggais ni, namlu jy iw madmegyg drosyylli fig getodcaxyll donge la
■ ddulf teg
  tascio dymzyllniz i.
 Dogefeg, ge il ut henno il ape llo■ oddi thuthi. Ape i kisec
  fig donge udde feg
. Rett ox eb hiho cţrr-da'io, cec tebag fox qud, ysoff uffio
  w bygnyg don xome.
Fyxyveri fer ffu ak (cisum ange asuw twn hero) turro don tehlin,
  bas-ge teilios lebud.


  Hyoss pakav he ffinak takhu, celi jam goyedo vardo halu sixeri wdog ak aweddydu,
  ak fe'dd ret-yl't bha■. Clih don neu. Ny uf netuo a druck aetiolit nyn, don tepato
  dda coda ak fox yswne■ gola. Cec gyd hryzyll udde cel uwt gwnais tecityll lydlyn
  ysyy uk wg ebgomonlu ryh yn ef oxtw. Ged dryg he rett yaggio.