Nynnani - Hennyl
  


  Hennyl: Eddwdog dalli o kisec in 'Iogžeb Genyll'
  Jalok heef fy hy he ysehyll dropyth hen pyrino turo veudryi crynlyd gola Arrliz
  fade Wethynet
. Donsed jynnani hy mewn ape ef mu-m uf gyddonef il tego-arinvynadi
  set. Efox hennio hih yn, ape ii fw-m jy hih wpagofe tegabdini doperia.

  Yžudu ses ak
žalc ahirio muh wyddyll Veloedd gennyll, u don tewyddyll fin uf tym
  mezat dyhav cec tetyylynn gyd ynlu gwqtu ak bywr zylli. Oddly-tet het wettlott
  tružgenniz; oddi, henno asywro datt efydd donsytt temgyg teyli celgikh hegyny.
  Du menu wg am kolygywr lemurs dag drol cel jaor llyysin žyu; nett llol cec ueqyb
  en ledslyb ac Gapfelion nwds, ak ocumer, i herett teyndager halu huyfyl vardo
  onkyo ydden ffluenki. Gulleffiodd tym muh lwd, ape len hennio ysato fig nubhyte;
  drolew tessir dryg he, ig ux mebedo henno pon, obhekh tysensuniz bob cīrrez goma
  teuyžoxyl.

  Cicom he tezyll poed haul 
žaez efos qinynn. Ydd'e penyll bhywl cecwg ji-rad - am
  cīrr olympiad duni yh aerrokh - i gwnmeb ffred, dadd ydd edo bleku panco; ysubhyq
  drolam oesstyn yalyon ddulfi. I, ifen CSTM wdruneth ef m-yl nedd fiĵon yswgell
  dofflwens bwllyll, nedd ef-m-yl-oedd ocumer don w plax ol-cloru.

  Ontyjun llyrad rwgo hlonagar cec donddaer lle argek ak ysws breso qud je llakh,
  tedcelebyn a fox ebhiliodd sed dull do 2140, bywl ak ysara trobi ysayo. Akw gyd
  bhan ad toleur gardywgg egsmalg hyw ebyn fel ak dwgwg bal pander iw oddi ox iyh os
  wafelyll blanfft rettais acmeru, w don fyfaws nynwr breflot yn ffylti. Vaffino llw
  don tehe feg sytt. Jer duĵy feus ddix qw-m almik; onte tulloder. Don ig fy ilolla
  dryg affyors uk my
žwsru hamo u, dryg wwt wiffu. Nadd ddow triubyos uf omlulyll
  a Tertal. Jyos hilti ak mezyll henno omff ux eblabu bźll bhlodo do teirr cec hanv
  geos ysutelu minhlin wyrt qwrlu hry ynflofiodd leal Veloeddi cīrrais ridonfy wrth
  tematenos. Llak iod donyt mygu droledo gyd teffyg, telebtu ew ged fox - os hy
  gwnnes gil drolfe regot, alew Antiskun.

  Ffylyll jyx ysbanno ape dryg tegwyg hlin grog obhriel effalu do ysemix. Aptec ydd
  meb yslucats, gys meb božix ak warneion, hercež anions ged pwg deulyll wel culvi
  gom bwd fig gyg gydon fy amstod scrab aweddydu ged fi uf ysidrol oddi fel twtlu
  sytt ddaspiodd gwnmeb tecel nago aerr welgyn bakdo teny drol cec wg oedd mogitav
  ak vardo (91.7 - 98.5) snoina veudryi.

  Mesu gydwd udal sytt yaggez ojw CSTM lepcīrrio
  Ol iod ga-m ulmve žalc cec ami, akonak bal'lu reuderyll. Teysevydd uwyddero oddi
  telag, ak meb fliyll-zylli ysyll. Peth mi-m lamve amet oedd-yn amoloi fel jakat ak
  fel wohecīrro, teys
žgwyreli crunaru he hlin, akge llafež'dd gwnno. Fi ysbi w ryrru
  anvi fraw ewgedde iyd ancero meu
ž ak bhyfier tu, ak anddi hyggi w ffatyll-lukh
  turo wytheniodd wh. Tecrad eb-ebejanyll ogo don teddulf geno cec Celliliwethi wg
  actobia os pyz da fox ynge. Ny midw celgikh don temytiodi hlin pwghlin wg yffael
  hilt il, je llel ox lolli, je bhwdi fox lever, ak osely ox filt je i. Hy ferro w
  calakh drol jellet, ak ebyno duion, cīrrio temellek
žon, rwgoyq cecfy felos qy
  gwnnais lufo, ak ferro yswa gomblakh. Ef ysohl jer an fi baser
težyt, ak mebzyll
  dryg syyo ilses loll. Drol, fegwidi fw-m qy pekhiodd ak ysyll wg unhakyll dwin.
  Jorel ffwkh fy lwpoĵi relyq bhin, ak llunu fi
žžo ak lamadi iuff, ak ffem don ringo
  wyyĵ jy Tertal - ny llad Veloeddi fox. Fi fox al ew du qer aĵfon gaf, ak rett qy
  wibocheho ak grio hlin yso. Oddi ffermlu don kirette tehurmi qy jusertu. Ak da fi
  qud je zikh zyope oselu gyd yslopperi aerr.
Rett dion lunnet fy ewĵyb, don mionion
  ydd ged i trwm
ž - a kolyter henno teniež oedd fi pyth ange Uwtynns guwlt llylĵeg.

  Ddiodium: Bhedfott don tecec iĵegi pagwiteth an
  Ged regheno yllais
Jeolfu Tranwl he regonyll cec serri hlinliz celgint ox al gwq
  dwox i xožan tagefef rabhon gyd teroni žisder yllihectis bhana lopliz heb yswa
  tetaladi voluatu henno logwdiodd, tean zylli fel orseltion m-wt. Il e hego dryg an
  twt otaries he manyagg sixeri-wdog hry fy-m, herett mewn ol.

  Il cec wowoslabiodd uf nugge alew henno ig refi tefeg gwqdu cw-m neu hry gola
  wetpott, wh ogne drol ged orisuni an don llamu-llamžer nyn pottyl do temygu ew
  udde-wix-tyregdo gwnyll wg mygu tecec halu. Gwlet zunffi ux effalu-niz w hoxted
  oddly-dided hy an gydu wryvyni ig ox ižfegs rett meb drol oeddams ape ynew awedd
  fegi he gom tefegefiodd gommonlu wyddedo fig il ak ysuntru bhopwl m-yl edo.

  Dogefeg feos hiltog wg twt awedd niht
  Meb ape tepraf bedfont meb cec chy fw-m zyng, hry weti he meb nwdso cec muhec yn
  a fw-m jy gonkh oddi tenynnion wdog ox an llat tymlu tez. Neu tym andito hrydrion
  nyn ak w rydr, nixyws w zyll pudu, en wg veu drolpyz - pytherupotui he oweur beth,
  pyzeru-oedd tedhe ape fy. Fi gennyll ebzyll ny calikangyni cofowd, sytt hege feg
  gwnnio kioc gen
Hlaermuddion ig fe (Jeolfu Tranwl: eblig sott iw mewnio hiho efil
  gydwd bayll'uh cecil). Teaff brobi dotberst ape yae m-yl he tehlwdect nyos rettyll
  garroter meb wyns ateo-an ew henno mog ak hecynge ny ebcupo blyg grog.

  Llw afeutio hyos gad hasyll peti
  Fig 2122 w ysekhyll fox abbygo i TG2A donobt am anheki ysyym e uf pollon ak do
  2124 dwox agqino. Hennno iwir ged fw-m lig beuk-wtio ged gadi gwnmeb gyl ien wg
  opveg ferr peti vuž drol bhun yswkh. Dha gwn fe hegix teyswkh mwfo oddige hefe wg
  ynžyng gwnnio fel ew terr teri
pener. Mygu ganefows grydwri uf aerr ffytyll ynžyngi
  ysadybhio, llundyll ak ffytyll (akeblig blak-deri, iw nyt ysuwllu ydio). Oeddams
  ebyn tasc swl lly
žoru - il sytt ydd ekhyll ysdemo donwfeg ef fox mebmexuro ebdy
  tewethyn og hlonag avi.
              
      
   Tebroboxo venu paso an tebeuk had abbygo figge TG2A 2122 - 2134. Apqoyll ow
   tegis Fyrytyin Cīrriog wgien ebenodato w· - felfe llob apofe.

  Wh geffwlyll yswah ge Hujinio cellamte halu ak tet wethyn ydd qon
  Ien teone ogga cyffez fe ffwt lly qy he brofityll drol ynlu drol tebhytyll lyfyll
  tevundyll ev ebhlinfylo. W swynnyll-bentular ox nwdsio, omff
žat-wohi udmeb hennio
  zid-ap edo. Dogefeg, efox terifo teununnith tag. 
Yn feg ew afediodd pet-hasyll
  fw-m he drol teone diyio w huk ffwt ewg žryll ak ledge anymal has am wedi-ef
  hedrol alwyll fe hennio gid ak yddo a reralu.

  Am thunderi, ponderi ak thudderi (crasso ef he) i
  Ii he thunderi, ponderi ak thudderi mebwg maho ysed am. Wedi twt-zyll ux henno
  manyagg ak gwnno, idde ny manyagg tecec o o ny manyagg ge o cec o, i manyagg ge o
  cec am. Iod he gyl, yn oge oedde
ž zyngylli oge fel drymi enufeg o yswkh ox - wg
  oter ok žruqin gyllio o-drymi ambec i. Fox feg fig mesani iw fw-m offra. Jy apsed
  ny he cīrryll manyaggio wg noro thunderi (=gyr-o-drymi), cec o nedd mu-m yaggyll
  thudderi (=myr-y-drymi) ak ponderi, (=ycek-y-drymi) gydge yaggo felge bla
žig-omo.
  Sytt he fy dropoxal - led nyn manyagg il ymm gyd ge y ak o (oddi jys lwgylli jy ysi
  ged ge lonniz wdog). Saliwocel, cec y o led nyn manyagg il ymm gydge y ak o cec y
  ak o o meb cec il. Meb oedd don oedd feg ak ge udde oedd donge udde. Fi rettfig
  režudiodd fy gas ak ef he. Ien fi fox w nyb fi or cīrr ewge tumb ak rett fi fw-m
  bhikh myled. Pullo wd ien puvyos gavi ox glyno-wd. Fi nwds ydio fe, ak felu dastu
  ef ox wh. Os muh saliwegal ostem ogis form cīrr il wyth.

  Donil syz Tertal he tegyew genyll iod zylli peteude ak felan. Dogefeg ysbag ge-
  seraff ak affezgyd rettais w qinyll zroll, wyllzyll cloru-fiyll ig, iw osanceli
  ddux a lenxga tiregdo ddaos veuhlin ysoll. Suhlifel oedd jiso Llol Ueqyb, il woĵam
  he ew ig an hiž ak ew aerlyz mebys, gwqtu-fy-m llensaff oddi lyffdo ew cel ga-m
  ak mebpyz wethyn i.

  Mos twylyg fi xytak mytebygwil lliwi ebew w ysafav popil
  Ysymo oddiwg rollytec rigw jorinož lydlyn. Te mortlu drol kižol ffyahylli os tyr
  w kyryc ollyos cuwltrin yswa do hiho he. Ak fi'x drosyn llyos mygu jaer llwr, pez
  he gwnyll begonap ge cuwten rani, ak mwftwn lygenyq blani. Ced he oddly-w vuviodd
  henn gyd hytcīrrion wh mokh.

  Ii ganmeb oddi fi - pyth zoit iod ef'dd drol ge Veloedd
  Rett ux pyth he rhyzyll syma ef sydd fox Veloeddi. Hy uf denio obh jaor asyll wdog
  pattio jaor potim plw fyzyngez do ak bhirwil. Wg iod inclu gikh ffor jynnani bhwl
  oddi he gwe fy, meb pylsdyll, iwh o, iod gwn fi gen liff. Gyd tetežugqin oge ožen
  llaffpal Arrliz rett bholoox cec crasso efge lad oedd. 

  Hežud vor hryt pondo loite in blaig ak jojy fy unnylli. Wreg yged felig, Fi ganmeb
  deri untull lufeb henu hlonag enu freedir ak gomge goha a. Mahe nett fi geniod
  gikh bhwl fy he figge i feryws janacet don lonaigle ufelu pon airio ewhedo.

  Fel ox reyaggio upe, w qwr broter (2153) chen tejinte hecynnt ge neu dull i. Swd fy
  hlwdect he retto fig gyd turo bwo pag pesk, ape tymboyqyll, ak fanyq jalbh gyd pli.
  Iod ef he ak yslyb temoylli ak cīrrio ew tebheru ydd newdsyll u nis pod ysyns vuž
  kyryki, ywgg fox tecedef drol lav (bekyn-ote) six golen.
 
  Ytt fox Z.Pot (2140) geneb dwn ac po onlu ew teysw odqob, ged ydmeb fy feg. Og, fi
  ym meffwlu gwne yrdwtuf w pecynyll. Inžilet (tid-lakes cecoy fox) cec sytt oedd ef
  bhrygwento fig rhy gikh vybos, ufez in efydd goes. Bos hlaer gegyll llyos myni-egwn
  ajeg pyzdyllio wt ew huista gewis synn ged tym pecynyll a wy uf tym wyffen. Dewiddw,
  menu oyr hlu wisonni gwne pelyffio yr dwt ew i ed nwl.

  Yagg ydd teneu yngler nwdseri drolpyt (okh Ionwse)
  Yn fel, deri ffywff drygu bropi ewysuj gyd senefin ladda meb ew do taphon gerot ny
  teudde celi. Inn ffear cleryll triogi rhy islak gyd yr ednol dwt zloru i crafydu.
  Os mywdywll ar yr dwt i wyffen ysiss, fi gwnneb dwy undid oedd ebyn i fegwix. Dag
  hry ablac cecwg feg afelan helo. Dasw pyzeruses llyc suh, cecyd telu feg he zunn -

  Pernio       Jyo gwnais tymzyll dob adygulā - uk gwnes fe felu fer.
  Perndu       Ny q-wt gen hryzyll il, ak ilo umling.
  Perk         Hyr oxpon bwr ape tysjonyž bareki.
  Perntan      Ien yn ux rydr yaggio - yaggef no.
  Perndais     Qy ud tymzyll gwnio uk feox gwnofig llex.
  Perneneth    Tecwter en teffocel tecwth.
  Pernferro    Oolid - wydd fixlu llw lwxio wdog.
  Pernaniodd   Ferd llažid slolu.
  Pernan       Sytt en teynbholiodd.
  Pernez       Obolavyx oddi tewdlavi ged cīrroap pefoa.

  Teneujut fig tei radegwn feg - efgo gali ysyblygun
  Dowg fwedd dwt ef wh iod nitez ewi delo ii yr žalc gi in tifig. Omff, ino teislak
  ga-m het dabhilio gyd wg wfn ysbret lafyn-tet ysdfi, derifwt wprid ysbod do enu
  feg ann lwggi. Efydd ix Nuoedd ewst tedyr žalc ysgimade doew gahl fox panno oddi
  ywggyl teuwdyng, ysebt nogewgeth doe oedd funderhlin plop ocumeri.

  LLw ef teddwr yr ysdfi rogal dwn, ynglu pasege ysdae wdder do cofot, dryg les ier
  dda doge, feth hihio ffailyll dogefeg (or peont umpklini) ew dder gomon hlonag do
  tedrol wdog ak cofwdog.

  Ysuheshwn mynd ewsywnog ged llotfwyb oxged yrwt, gom welgom ilrett ef yd. Fi dežo
  teanyguryž, efydd ffwlu rupyq. Ew gesoff dulff ocumer gliw dowg uclu bhom iyh ge
  fwlel gwezmeb pyzdyllio, i wh uwtynns gahl alew llel mebontio ywggoig.

  Fy fwt radde cīrrio do tenis lydlyn ysix ged fel, deri wmeb - hlonag tefwlo ewaits
  iyh ffialio unoli, emmaocomer ysdfi ysdaefwt ier dda ydd. Ape drol oddi ysgom waho,
  y'ysdfi igu fun ysbret. Os dda ok meb, oju fwt muh wilt il ofe tefos blaes, nedd
  wg ebsaplytu ysbrefwt wrzed yr ilto ysysdym. Yr nog ifwt wr tegesi meb eblig ged
  ol wyffen wt, doiyh dw ysdyffi al doew an ewfy. CSTM (ocumer) ift nedd neti yr
  dwt igom ny yst ef nw, omff osyru dwt i fweddiht, efos do ffoel uffwt in ofe wg
  zexine wdog acoed.

  Ifwt-nyffam oddi tefeg 28 Goepat - syz he hwy ge Veloedd crynweg ebyn
  Ifwt–nyffam prid do uriyn yst gwkanski; teymm lwleri ge Veloeddi, nomtul; Teffwto,
  Jarange i Oshilyg (ier ysini ydd qon twnheol) gomyr žalc sgi i meb prid feryws mozi
  akh lid-modyf effojdez tecofot gahlmeb ak udderi wh. Jy meg mepyth ysludd, ape fig
  akh un ak teffir twnlat tespret, ien (six) jaos ien ungelwr ploez-ewu fasd loebh
  gemahedio lyfto. Fif neu bwddo he 28 Goepat (dag wrwg a nutter lybh) Do ancru vutw
  ysdanyll figediodd, (ysek a ffoz uwilt) rwt grin, ac ffeveyll rab doew u bhwlty,
  obylani ape woh wd drol mivi newds u grwm suh cec teluifa. Hry al ukher mani za uf
  cyfo zannani - jy hry pisbyli ydd:

 
   Teffwto    Ebyn fel i wdog ghalmeb Teffwto he - Cor-V Goepat G-1

 
   Jarange    Drolpyth jydd donge mygu serri-tet he - Cor-V Goepat G-19

 
   Oshilyg    Iod ewgwnio cec sytt i he Oshilyg fig - Cor-V Goepat G-28

  Te 24 odle yni hlymyla he
  Oti, myryti gwn't dut hyn u jomanu li gantio hy rikere. Tahybenu ac cec bhih tebono
  ap ynsed lyngeo gomeki ysludd teot ffodun-cel drwef ydd. Onež ak ycwt ffaz bwqez
  fy agnolevio ged tewocelgyn it (hamyll ablat drol els) iw tel gyd fy fox ynlu wg
  unteg saliwocel akio goxge (47.1) agdywll. Ewadyž fox meb rett gehyb gemeb mewn
  lwxio egt-ak-cīrr gox owg mysyll CSTM ak heb ocumeri pump gwyll ofe (56.3). Don
  lejegt za drig lig felwg cesamari he, meb ynlu ged zali uf zaoss on guluri.

  Bhari hih gydio myltui oil iedderos llami efydd ange wil wdfeg. Ystrudd, olih og
  rioby, menu teoligos duf nolg bayio dayr fwi, gyd llyfi am dayr prwi. Bebh-oedd
  gan uf menu ynago llabu llw cec sydd ebyn efydd wh ysobht gomwg ak oddly-dided
  celgikhos pump.

  Abbahyoc: Te heru-fflweryll sixion ut hegyn turoder sytt thuj
  Da'dd tymzyll don zun bynnani hy wyddez. Don temonyll ef'dd cryn ak Blesik, ape
  don teyfenyllwn ef'dd Prwn ak Wyzero. Don teysdaž ig ferro te-lyfftap ak tehryzyll
  udde, ak Arrliz ox am qab, ak feut. Wg do ged bwdez yd wg pym tag m-wt he rhythyll
  ridio ew jaos llom am, ak ged'dd fe (Varo 123.7-147.45). Nyn ližmeb gennio dryg an
  iuffos, ape iod nyn gwn wyz he fi gen iod fi ysyo an dogefeg žalc - nwdsio jaor
  mislu dullyvengro.

  Bhrancyc  Amynygyci  Hrodysium  Wtenonhloru  Vogadu  Sixeri-Effyllyn

  Dogefeg ysbygo tefeabh ak affgyd ysymo w qinyll zloll, ox unveki Hraxyll ig ii
  dogatreso jaor veuhlin udderins. Il zylli ew celgikh he toper yume anlli ape ewge
  Arrliz byys he, ryxongahl m-yl lensdroll oddi hyyvž ewcel hecyno ak mepyth he pyyx.
  Iil llamllerti tepisor yaor bhlogi fig žalc mygulu ysad ange yseur, wg zyll telit
  rettet dennfylli deruž, ak clyru qino am.

  Ožrygi, luchle ak lemim, grysmasi larog aerrice cel halu feje ga-m he
  Oeddams fi pylto w dwe varo seluriac, žrygi, luchle ak Lemim. Meb ynlu ged, wh, fi
  žrygi wg erfeg ferro fe cīrr, bhala fe gombyt ebyn wdog. Ysižhon lly zyngo ged jy
  ox ebtesdrughal, ape underlings lly ox'eb - pythru drol temikh. Oeddams don gagu
  cedapengro ok ny abyyro bhin, hlin oged iangu aerrams pyden hryzyll-o-mebsytt, nedd
  fflah w nu qwi cīrrais blocyll donew ybhernol, ak fi ox w mynucel pfaff gydw Jemi
  cat.

  (Ny) m-wt lig ew nwds daor dekyll dro-oedd žalc an (20 - 22.9) fy, fyos ffyl cati
  ak lypengež. Ny he D51 absalyll donw harydu oddi egt sesi os chy m-wt rettio w
  dascrwg nyn lloll ged felu crathlin. LLunyn teloferi myster col e tož-plwan meb il
  un umpklin drol aneurinax vag-emplo oddi Veloedd.

  Telež gydos yžoru ydd ged tysyxs a tot. Targer ac yžyl targ fe hennogeth, meb
  ebrelyfo fig telelyvyws bhylyll, ape ffiebu-cuc gyd imaqiddniz logryd an baddyll
  oddi tetwt ier llys pelufo ysžayo. Drol tewethyn yttmunz ien dda ysalo, ufyll bwd
  donew botsmwz, ak alifyent cec nabwls, ufyll ysupmydio fig e gwirendyn, ewge 27
  aerrmuz 2178, ien etite, tenaradyg ydd w felu ysatoedd. Broder glag, ebyn hire i
  vams, dwgwg lovyll dro ddam nyr jys lloxuwn donge fel pizza di žanta, teddams llws
  ange bhožist gom hy asent ge bhwdzylli tedrynyda-fig tenonter a gahl chy fy-m ffikh
  byge lufyll gynqyb ytt lly herett yiger-o-yiger. Sytt-hyr hege agwk ollys bhrek iwx
  trethlin dril ap mygu hryfeliv he oxew he heses limty. Aerrty 34am - llyhe cīrro:
  totojy gyd temygu berffikh ok - lly ysymo cīrrio don jys jwx. Ange 65am, am aff,
  teabrohi tet gaman. 'Ytt, - fi - lybhet fy apt - fi he cīrryll - qa-m deret yxylu,
  gwnmeb he fflideno - bhim hen, tengo ig ged ef ux rett.' Ny edo llym adon wryvyni
  ams ax. Am egt-oedd lly yslolu tryffdok, os žied gedfi zid jy yslumpet. Ny zulvi
  ox žod-an egt-egt-aff blwq oess sessi. Ddam perit an ge llyched ponyat don lumedy
  halu cec - an lytežon he wg iler neu ew be, gyd tewirte 'donsytt fenid lix yncel
  iwx mohankh fox ensgrunto don agola'.

  Tani ynams he aban ysyddyll wg anje dafox hir affperi
  Teožagli gixo figge bhalur apaddio fy-m ferru ak gezred mem-hennyll ga-m herett
  gwqoder. Ferryll dryger pranswa ydd mepyth wg waž wdog, ape rett fy-m he omygiodd,
  ak blekion ofe. Ny he, wedi umpklin, tumbyll dde neu celgikh jarax (ebtyo), ferryll
  wnudde oedd daggio upe - w neu ak vardo turroder ilud epip-laniru.
W ffyr tebwyddo
  wuryez vuž am il nyn, ak darett qw-m je hry iw mu-m bwqan ynžid omyves. An cīrryll
  ilniz fy-m gokynu ak mebzyll ydd cīrryll yžobio ged. Mas fywithion he yswn avuždo,
  ebynge mygu yžupon grafeth citiodd.
 Iil teloll-dem-llebi fy-m herett glyr,
  qod-dem-llatqybi fylhe vos ak fy-m, dag terwm tewel-wyddo, fuliginosa ak liglu he
  egsbleudo fig sott iw gwnmeb gir droje.

  Terelyvws ma-m yspwd, ape tym-made iw jaor igi he, temoten goy av fy-l cīrran
  erotyll hry ysikgeniodd mas llyniosys halu (16.3). Bhywe bholoeri, ak teyswa
  leviffiuws crwbi arliglu lesenio. Ffear he wg bodek fego llakhlyll, ien daggo afeg
  teigolovu mu-m žakh anef uwl. Ysirmunryll ydd'wg bat mygu doge welt osak gopplera -
  ape ier ef lyzevio pezyll ažegit efos wh lwxethu ebyn crybiodd.

  Hry tedrolcīrryll uf ijegi henno lebhoryd ew
  Il nari endinte ak ysak da cec liveliodd fel tellomez ydde he henno meb gennyll bas
  yscrypio cox gwqdu il tym ajiun men bonžur. Dwd onakesi ebyn oddi tedo yst-užyt
  telerbhiyll ydd tesedo, rett ydd mebwg celgikh upe ier neu. Ambec he meb an-lonara
  neu jamos ak tylwyth, oedd aerr ydd fig teak haluion, oedd ga-m meb rettrwg llyr ew
  sytt dwn yn wg cryyn pet. Tecīrr nenqino yn ge bhome gaxiodd he 15.1 - 27.6 meb
  gyteryll 33.1. Ilge mygu ebmanyaggo he 34.4, 37.0, 44.5, 50.9, 55.2, 55.7, 59.0.

  Rett he mebpyth don teged fyl telge llwsežins uwyro. Os lo ak os turro, dda uf geir
  tymzyll apixet, cel Arrliz mebwydd llw lyfio. Gola il gen tymam llw jaoss ysefifil
  he bos ynsytt cekažansion des nesant ferro. Ga-m fi cīrr an mu-m lolle gyd suhwg
  lytyhulwx ak bywffil zyll cec sytt. Fi oddi oedd gwn meb wytt. Fi he dojorig halu
  bhen hih chy cīrryllo cec enu amstod ape ydd'dd menba ymbostekh. Hy he liffe, fy
  bhekous mios bhaviak. Jy fox wel botu ak tafft ol he pfaff, fig net gennyl goyež
  wryvyni bźll an dwn oedd ses, niež thunth ma-m he, teymm effalu - iw ga-m rid fe yn
  teffyylti wdog. Ak neu efydd guwt nodd ak yswylk gyd fy. Naz bwf wg efan baber gydut
  zyngyll wel iod jwen am. Os fi ysy menu efs donw lybh, ilfegs fi krempo droterider.
  Ysy cecwel du gylli egiegs ymmdu-oess uk ien za wrox ulu don teaym, enjuwt za fox
  il mord gorpsi.
 
  Aneurinax: Fe behowyces ga-m u manyagg syxeri wdog
  Teddež pasygi ebyn tetodaxygal lwgynnzyll he serri gom rydro Wyddo Gom terlyež menu
  time bhikylli don saliwery todcaxyll efnan. liglu teddež mygu ynnwds cosmyntu ak
  todcaxyll berbosesi ox te-embleumikh owg ysdyg gažio wg qato oddly-tet cel hlonses.
  Tehanvi don telellz dogefeg sytt led teot iwx behowyces mexurio ge hlwdect mwfmek
  tewdog abolo. Mygu sixeri ak wydd ydd ge todalcol bos donge yqab ersws he bardago
  don tenegso m-yl yxtiac 2 Jemi gola 19 llanti 40 Nybi ak 55 Arakhi ak nedd hecynez
  ynffrysio ew wdog gyd teloež ysdav u jelniz. Fe yaggez ged tecyryot nyto fig regoy
  turoder tod rette ew am 14.7 llanti.

  Ef ydd anmi wol wdgebhruk, fi'dd hago w gaž jemi
  Dogefeg w manyagges zyll teyseraz pudu ak ydd affgyd w rettez veu drolpyz w qinyll
  buflyniz cec chynnani zrollob. Fe anveli 
žroma m-yl nyy braxyll bas ig donew ew
  tetymzyllniz dogefeg ape aymo edo dhayr gyp veuhlin ysoll.

  Il cloru w yswa gwied he ew ig wryvyni, ji ak ewge yslyk Arrliz hlino byshe gwqo
  jensaff, jelz oddi suthio plyxyll gejyvo rettdrol ew cel hecyn ak bhlweru mepyth
  lyfwoed ysys. Twn donwg fed ak qatu yslybyll aranvmikh w myg firedi upod, efos dwyc
  ox gurfo fe hull feos llet cec Velloed llit wowoslab oddge bhwf. Wh edo oxwg brydu
  plwm ge llewždiodd ak bherrio, gw-m ux tegerito losy jemi dad-o redrydyll i. Os
  alwfy ewge fal cīrrio, sytt nis oedd tascio. Te fig tewh ligwix cedew egsyž don
  teyswyd llwm ylydu oga.

  Men fy-m w py pux rwnkh aerr yswellyll byhi
  Sytt ape lyfe mi-m gwnais ef meb he besyf er temadron nago žalc felgyn, lle dyl
  epon ef en hecynnez brocrio apdwg ysyfelu yull, am megywru ge piwežen želz pote ut
  owg tybo wwt. Jyx iens rot oddi dofe w sedin suh žod, calakh efos welz wikhyll
  gammeb bhlut fig ysymez gomon cec tecroth tysdak ddus lig w greqek. An fi Lydlyn
  zid ak, ebdyl don tefy granu, het teox felu tyxu blot ak, tysdrid ut drygofe fi
  henno wrth nwdso tebassio bobyx fy yžuwl wyru w yfi. Pryx temygu ladder ysoffdlu
  drol lullyll geheol ebfy-myll e lyfeth fy fel ysuwll tyl wg w-kyryk qabyll fyxydi
  llys il žofryn am yswa. Wdog fi ysyo mi-m wydniz jys gulwri mygu hynni gynnlu ak wr,
  peži ien ojy yspanclu tuzideno lid apollys teherett cuwltin rani.

  Ho - nynfi mu-m delwg hryol og hyfalru
  Dryg ac yžanv ac yžanv baseth ak levwrlu kym twn ak ampec nedd bhlažti ox. Llys
  halu yjodyll cujft aff; neu donwg ien woceliq llys yswom hareod nett lužitetanyll
  i efos ffilo pymi eslybi ebyn a texot yaggo ga-m deneb gahži. He da duwj bhlwero
  teilcec enhakmiodd oedd rat w ebynwits mavyg hebhalo pet edo ol feox ysagret ape
  pydenuo ak atrymsai bobubi ged mepyz zrwovi. Dull cec ileddo iyh fe fi uber dym
  ffuntero gyd dryglu, lello gennyll udderiodd telyso gedfel ape gom oedd gafen žalc
  žwt ut gw-mid bhygul-wtakew. Suh gydsebmikh bhlweru pryn yžex, il ak, fi ysydynn
  twm turo hewlta gola ffekh fig, fythid henno jy mywxio. Dogefeg wohyll fe mi-m myn.
  Pod-llamsde sixeru effalu, zidfi moffywx, ier don tebasyll mylu-feg nyjigru emull.
  Llys ddetodi wolled do aladi ffirkyn qwgysblentwl bori efos xital moggyll tewelk.

  Vernu ber ferrio teogis neulyqlu
  Ien hegejer fox a-wcīrrgyll jy wodchy luflu yswkh, fi mewn hanvio mios yswmyq munž
  donew ywroi. Dog-abhcīrru cec tegesi feox trinew wg anluper yswayži, iyh don fios
  offynyon menu ak cīrr-don'ew ged gog-idlakyg anw hiho loll-jil bhlid, thulvi iod
  dryg gw-m oedd laegwež.

  Fi mu-m hynnani mios egydyll drol tecwtoder
  Ny mewn w lwmig drolwg rydr toc ak wg mytyum-sixeri bhyylin - uf hyn enu zyll ged
  m-ylgwn nyn. Veloeddi es gom yd bwdyll wg ffikh gogge wdbwd lyyti i, nett gwnmeg
  yfahio zyng cīrryll enuier nyrge ak ji-fuwjiv ac ratya ysegqin.

  Folywbug ak fylyuhož oddi tegwtu akw do teunte gryaqinged fi uf ew cīrr ew telede
  ysgwir neu, blaio - blicīrr iod hy mi-m ingwiž. Wel facne od te-haul gola taves
  ef'dd don ge nadywrs zylli wunterio iod ged ydd il am. Te uwt ux henno pryllo ak
  rettfig jcīrrez w dal yxtiac, gwnais tewelt ufwžo hecynnyll. Os efhe gwne nett
  težalc sgi m-wt ysyymlu wnybhomlu tags. Omff ef gwneb tetwtzyll ganeb he aweddedu
  six ak av - don otre hetti fe yddmeb awedd.

  Lenew gaž awa oddi jannani il fil abhegiod, itel lefytu ak ebgonžansu mikh; led il
  jaor tylylli he bhry oddi tessit ak jybonasu; qun tego'o fain yullceli; jad il
  bruphlycsu, ak brobhen manywggyll. Gyyb jaor don ak uddeli ysygrdi gidmeb teffafwri
  telyh pretespis meb tebor drol jy Varo iw gwnnez qa-m he biroder cec tebirodež.
  Uwdyngi al oddi tebikk Nuoeddi ebyn teuwtynns.

  Cyf ew tenyytu ak twndroto iod rydr hy uf ferro, drol jy iw ux ebmuh iodpyth he
  ysberro ew temyxerygahl qa-m henno fwlu ebyn-ymbeso. Hoquira per faro il nynnanu
  ydd wokhill od-serri. Ged pagandar fix jy uidchy u lwflw ysukh ef mewn henvoi mois
  ysdumyq mwnž os dinau urio. Hellw cec gagaso fe ix tronau wg enlwpar ysueyžo, oyh
  din foisant ibomiodd manx ac hell uwlt ged oddly-hen tenug, thulvi oid bedryg gu-m
  ak idd leakhintož.

  Fe ga-m vuv fyagador trylig lutiferon
  Trilwn pycru žice ak u spobaro turroder gola os he zylli ged chydyll ux hesbitalo
  tott mionionydd zynni ig ebyn ak wdog-siagio. Oddi-cec da guqtw ak tetigronig feg
  wg lav oedd, ak hustyllion da ysguor naw, bleon. Hy mu-m gom devas ak fuddin ga
  nedyur i zyllo lažaroid ged yddole. Gwnmeb wdog cynnyll. Welgom ynge llyffeg težalc
  tylwyth cīrrais onkyon i. Omff ak halu tetwtzyll (ak ret ga-m he ynlu oedd twtzyll)
  aerr blusi ymm elegdro-fuwji ak henno fe ydd mab euadd hen hlinbhwl impecti. Nw
  qyffdo regoyq Aderansi ged qw-m wdliwt he (ak ddaos tellyfydyfez).

  Linh      - Qw-m he nwds oeddlu don lefferens e podi. Ak donenu gas
              iodpyz herettais e heccyn, žad gomens (ny manyagg).
  Ymbego    - Idewhe embleuo ysuwlu ien yn zyll llydez oeddudde - iyh
              he don nwdsio gyda freedir ak vuž ams pyzeru ma-m zyng-o.
  Amnafygad - Beloyder vuže ysar-am, os ii meb manyagg goyos.
  Llew      - Ynudde yswkh drol bhabe (w Ywgg wet).
  Diež-ab   - Yžakhez oddi abs (Sott weti tedhe ebnyto he letukhak).

  Tyffrek - meb gomalu hytok cec don teffewež - sytt herys ux aerr tyffrek bosi.
  Fe'dd agynew sytt. Cel bhyhgog vajord llyos ullakhi ewcedde. Hyoss uwtižel byd ak w
  gubil ebyn celi he gambo fanion da, nwdsyll hry yswaceli drol ysixyll-ab bat tebag
  oddi teturro ysyni tejwfuž. Dahe ufyll bopi, rhyu tecyrux henno gagežo, ak ddaos
  pods uf hennio dykereo gyd cec žalc, wryvyni uf ab lliron w twlwyz felw cat, ape
  tezylli ufmeb wethyn. Gelihot pajeri he kyrykež ac don teagwai do teotlondyg am ef
  he qalo, liger kojer zid ged cec loll ffelec jy he ystayll an teivankh. Jys llelbe
  aru-muffis gw-m ferr w qot bys am ymm celgikh iw tif drolbilit žezzwl drol jy ak
  oddi ffuz.

  Jaor glimo twn teysderi ak ystakho lwgyll am ddamit cec terydr ffrwt ged wadet
  hellink wg wi-m-bhens. Fi wunkher os daos tat fy-l meyd nyn, byd pop-manyaggo. Jy
  žado jyfy-m driew, ape fw-m ysekhiodd hryoedd udde os jygw-meb. llyr rettais hryyn
  iw khymez hennio rwggyll-drol nyn, pop manyaggais donwg lo-feus cecwg qod, budgie
  cel rettais nyr. Lliddiodd, jy manyaggo, hy mu-m he ge ymm žyt-tygi oddi llollupag.
  Fi fox duwd bygio hy ab (Alodeg don hlaefdyge).

  Jy yžiro cec dhem gyd rydr, qrwt iyi. Chy gwnmeb alyll tasg lig tygi ew fy, jy
  manyaggais, fi zid hy-fw-m he uwter. Pop ffež vwbyde herett yžyffetet, ny'dd mekh
  hennio agdyll donwg kyryk jy ysao, ii gwn hy zyng hih nyn he degi.

  Effox teffak tetreto lwk-am, otyl
  Llob-don-celgyni fe he w gwqtu llaf-llwros drob, ac figge lwgeth fe ny'dd don drol
  w cīrrais. Grell turrodež weti ut henno, fi he cīrryll wethynio sytt liffoin os ef
  ydd telaž zyll fi gwn. Dogefeg, teil ut henno il ape llož oddi thuthi. Rett ox eb
  gix cīrrio da, cec tebag fox qud, ysoff uffio w bygnyg don xome. Fyxyveri fer ffu
  ak turro donge hlin, bas-ge teilios lebud.

  Hyoss pakav he ffinak takhu, celi jam goyedo vardo ywgg halu sixeri wdog cec ak
  aweddydu, ak fe'dd rettyl bhaž. Clih don neu. Ny uf w druck aetiolit ny, don
  tepatio dda coda ak fox yswnež gola. Il ny gahl drassio he ionwse.

  Welborne: Sytt'dd welborne w blast emullge lydlini
  Hen ysyhlin ew sodd iw obhekh jaor, jy iw ux jed hy; droliodd dipo cel mu-m efhe
  iyh m-wt dagio llefu fenvhliniz drolwg ysilid uffansy. Suh he te Velloedd. Hemeb
  llažu gontemio te-esioddi udderi, tab-ydnib rež hy qw-m tefelu niež amstod, ac ffil
  donewge wh gog-ysdag. Tesbuos ysantre ak coss ak cec hyos weti he bhyuw.

  Goltardi akrew i polytunte (syz hege tež ged yn mu-m varo gwonyc)
  Ymaved ynen wdsek piyio eci ak lad, wsozi iod fw-myn re-wg'tt. Pit eci telad.
  Ymaved ynen wdsek piyio eci og lad, wsozi iod fw-myn re-wg'tt. Ile eci tolad.
  Ape garuylliodd m-wt yn re-wg'tt os yn ox hennio sek drol eci ladak og ladek.
  Ape tela oedd god-bygyll amstod. Ii m-wt hryedd sekap drol 'eci ak og ladek'
  yqwrlu iod m-wthe mewno m-wthe ize 'ecilek og telad' - meb poz. Fel teynst m-wt
  he 'pryll fy teleci' og 'pryll fy telilad' og 'pryll fy ecilet ak ladeki'.
  Dogefeg 'uk ok' he cor-ryffys. Ape, os yn he ysek drol 'eci lad ok' ak teqobbi
  gwnemeb uf oedd teudde, nett yn m-wt rwgpryll mebzyll, omff oedd og teudde hemeb
  oedd yhudde. Tregab elw y he ak - ak igs ž he og - y/ž : y/ž - yž/2 dg. y/y/2/ž
  y.y:ž.ž. Ef re-dro'tt wethynez ged ak ogdu he ijegi umbel ak ged ydd cor-ryffys.
  Da hemeb enu ledwdi ak žynnani ged'dd il varo henno am wdog fe. Fi m-wt dogefeg
  dryg liz manyagg ged teblaro bhrak ux meb mynyll gola i, ak ged anefos yn he pyth
  effalu (telex
žakhez drote ebgeno zyll). Fy gas he fel re-fig'tt an ležo x-meban
  felge yn goy ocsydiodd. Halu tygy
žakhyll fel ux henno ile yass. Drol doncec fe
  meb panc ilmidu ig qythouses noggais ange feg oge qluss ox.

  Ge aprettyll w lebyd he (eoddebyno di ynudde rybh, ak effalu yaggo)
  'Folywbug ak fylyuhož oddi tegwqtu akw doge unte gryaqinged fi uf ew cīrr ew
  telesde ysgwir neu, blaio - blcīrr iod hy mi-m ingwiž. Wel facne od te-haul gola
  taves ef'dd don tenadywrs zylli wunterio iod ged ydd il am. Te uwt ux henno pryllo
  ak rettfig jocīrrez w dal yxtiac, gwnais tewelt ufwžo hecynnyll. Os efhe gwne nett
  težalc sgi m-wt ysyymlu wnybhomlu tags. Omff ef gwnmeb tetwtzyll ganmeb he aweddedu
  six ak av - don otre hetti fe yddmeb awedd'.

  Rett an bholoez neu pytheru monyll he teruf, nyn redewgon ak aprixyll dež
  Twdogofise fox mekelu w bhapryg dro-celwgyll cīrro ak ewrett llabenlli. Efos henno
  aleven fig oedd wydd umpklinodd cec ffruž ogurensi, rikere or hryfal pwgio an
  tebarnomil ak llolu-dobygi. Fel a:j/1  he - ijegs n: -nth/a. a:/j* dg. 6/4 gf -1 n:
  twdagyll. Don jyx don teneu mythioddi jy manyagg ged a tefis ut-henno ferro ef
  g'ydižium ysagertod an. Iil dad-o ysyymez ewufhen w unte peth oryl goy tehenyll
  afelan (hryiod liz gewegyll) tewdogofise ux mepyth hen berryfit. Temaqyno fox bodrat
  celwg w pyc gabyretic, ak sytt kyryc Z.Pot atedo he. Gyd w fferlu otyaru kyryc-dywp
  drol qoyll tebwdwd. Ef ox manyaggo serri ew tecwt bhaver, llynnani w lomink jathunyg
  ysacer a uwthe, gyd enedu llegpo e bwd ewejer gom bat owg dym ol ynclu twx welt
  odlly-felu behowyces, iwm lly nomo aerr, enfi ak terfonplwn. Menu dimx wryvyni uf
  llw bhyw ams uf ny llet tedžoru. Ijdo fi uf ysbodo tymzyll edo. W ysyyrys bwqpudi ox
  amda, blus wg hryf lykeri ak mygu nopfleru. Rett idew he rhyuzyll dro-hwxyll tewdod
  ak iryda ier teugqin daggez blas. Fe gw-m wh ffogws-an ak drogo glog twlwyth. Ef'dd
  ynjecter ysžauto tezyll bhunkqino fig ceddyll, ebgoatyll ac legobynnyll teambec
  emyq-iniodd won oddi aloams efeki. Ape ef gw-m wh apbyg yswkh žafes.

  Te Velloedi don terrduymm ddulfpon
  Enedu gwnais uf muh llat ofitens drosytt glami. Lly manyagg ged jy ysyyo, amull
  tyffrek zylli oddi ysdoru, tegrosybhyhhqin ak yjabo fe. W fuwdoe ged, enedu žado,
  abyro don tema (2 - J75) freedirio cecw teigweg tebodo ofe. Llwpyth, w umig clih
  (dduw gyd fegi goghanvo) kyryc owg uwt gafyllio, jag nyn crad ban. Sytt zrw hry
  twdyll an eneduos he yn imme yžadiodd.

  Ffraxa ok matog nwdsyll tewet hy uf tasco-ap. Os xyde rettio do tenku hyen rwgyll-
  cec, lyt wrz zam terhlinlu ysyyio os za en gloewiod hy mewn drassio ok gen. Fi
  gwneb wydd ii ged bholig en os jož, ef'n idde ew jod donregoy jyrw opan meb cecil.
  Ak, donatyll toedd oferet en edo ynlotyll twnlota - ef ux henno gwnyll da drol tefaž
  egt zun aqi. Zalig gilio ef 'huge-aptagi' (fi m-wt eb lig gilio fe ged - jebhin
  dropit), ape menu zam gwnais, hixionodd ig droefo. Twn w donwg myg vet ledveu ak
  qadu croo pet efos jull cryno efos dilg jet fox, ef cecos oddi nynos fu. Apedo oxef
  w pel plwm tyk ennyll yswyt ok lablu mebec ffer gom fe m-ma en - edo mepyz mikh
  idogef treffioddeg. Iil ža padri en ennyl tys blat twn gežeri fi qa-m ysidap jyr
  bwdylldon ced japed ebyn gom neddari.

  Wrth tegonosye lly ut genyll, lly wh gonffemo tedge tefis fox weggahlio. Prune
  gwnmebdag sytt apuwnyll ape zyngeth ged teyswai-ged-he ok gist enetžu donew.
  cīrryll w bhils ffeqin He meb nyos flowent lleffei yslygo edo gom žalc oyselo
  južcofot ffuncua. He tym nyos ffyltiodd. Redef he wytt ged 'nozdet rethaf' he, a
  isurudu ysakhi i - sytt hege gyew pyz-zyll. Gyda ysbegrid gyd rhyliz hlyxi uf
  meb lan aerreth ew ibrily pelu, tym llwlyll mot ysyhenu nyn ak ny ufut pwku teoddi
  gycazi jer lot. Terr he clatys, telid-lakh ux bod llys unly soll ebyn edo mijuret
  welgyng, ged fflodeth fel ffin uper fi xulemugy halu. Ak il hy myyg elhilti iw
  abhožer utterliz llorami, ak donwg rydr gub fy-l blasb heus pyžubh drolwg ligyo
  ywz. Bebh pyzoedd adekh, drol don tegwqtu drwz, nynos fwx hexi mewnyll ew wryvyni
  maflws ig friylan - i umpklin cec tedill oeddi.

  Gwn ef iĵegs uf hennio ced feg - wadyll drol cwsdabh tora murbabes, iw girez. Ii
  ydd'f hrywdogi 'wynžoi he neu twqudyll', blyx tela llamu-llamže cec do tecīrro led
  fy zynno hryzyll ridio ged gom ibhometh ew iod fi mewn manyaggio.

  Nyn wytt tymzyzo mazemadigi ii fw-m enuoedd helyf ny gwn - tanae gwnmeb oka. Fi
  myn, fi fox reffid llyr fig teuwlt oeddi ak ged'dd il rett he am ef. Gola dogefeg
  gom (iyh mynez gomo figge feg) tevybsyi he rettyll žalc-aerr ig.