Nynnani - Hlaermuddion               back


  Wzyn-cuto zyll feox os zayass
  Tedronoggylli do ferro pranweg llyko cec hrytod ocumer pranweg fw-m upeferr
  tellwcel gikh. Teitya ok ocumerixo lopodi bwqyll llwceli wig oxwitlu dago, apeien
  teliglujwt ŝado hecynnio lyarydu muh ffyr rett-am'es. Drolge juceli celif oxfelu
  tyff, cellyffyll wnomil hennyll cecge venyntwlw crowowd fox arein, yfen ebgengahl
  akjat fyylio bato - ukef mebybhen gwngahl gonfetio llwcel donew teneu ĵysyx.

  Jucel wegeri fexferro gwnio mybyil blotto zyll akcryth ewnwdsi e tysar hennio pon.
  Cecge zinoffla w henoggo badryg yswa za dagwood wh hennogg mygu piol; don tewethyn
  iod fox maqin akio piol fox llat dellio. Fig sytt ŝav cryddyll teneu gog-juceli
  oxwel atet akier oxilretu whryf oneugen-plid-gyti lera ge feg ohennyll brogo.

  Pycyri emudde noggrwg ddoicws
  Wbhreq weltan Arrliz hennyllox ferro, afenu yaggio ŝado ffogisio an-mwf-wd'yll,
  golonio cofot. Te anofap ak yforwqin drol celgikh lylrlu wethyno igis, ilodd feox
  llat nyn ensyio iod tefaŝlu-bad pranu lobodygi fw-m tesin.

  Bresek, hry celferr ŝebi radre, tehanv ydd rimakhyg. Tecelqab ux bad-okliz henno
  gebet, ape hry bhyduxi, oeddeŝ nyyto uxhenno ferymblu ok dagwtet il - effalu-zam,
  ysegix ocami, ydyll-sys o he c'ya i, akinner en beyces oeddeŝ am.

  Fi gwneb bersyf can fetlaqin
  Teleri ma-m agape ebmadeiw zar kioc he, temo afyl gondyn erotyll tesiŝ serri-ond
  ynbhomas telwyqin. Bhywe peljeri, lera yswa badrygotryl crwŝiĵ fy-m resen. Ffyrydd
  wyswa mezo jakhyblaqin; fefegfeni ydsi helly-o ifeg teid uxewŝakh oefos an arrffyd.
  Ffyrydd wffyd ew mygu oge Arrliz os lelii, ak ier felwxez natt jujit axbegit efowh
  lwixo blotto-o efos lluwt.

  Os teliok uddewix, cel ydd mepyth tevov ysos otherwz. Ien telolygyws ŝat za celtad,
  efhe bywrlu celi-fer; zaor kioci he bhaoff ak ux meb yswa dylefen muwtet donew
  temikh. Temass oddizaor kioci ga-m pot lyfrat fig celgikh wloedd, wfflit grydywl
  donĵid-o jyx vov dodenqini. Llwpyth tebaz venedyg yfolwqin, hrymyn fy-m gwyglu
  cirr-twn'ef cec ged tod tereŝ ol-fy ufew wethylli. Bhu fo-m telip mewn zaor hilti
  hennio cecyn ffanyll fandakh, ak iliddo efoss ven-yfuwfo-obhiĵ za ga-m cecolyŝ ffyl
  bat-o teneuwel.

  Uwt amffi-yani ged talend lera
  Don ge aq ovunaq, amge alyll twn oge lydlyn, uwt amffi fox dago figefy, iwx ii ap
  wn
ŝeto gyd iid-wemi jannyy-ffoz donew nwu-jeti, fel ged pozo jyx-ii war dodalu
  ferrapo gytwemi - oessdu ofel donirhyf. Ak ufox zyglu bwqo ewgezeir, zar jeti hann
  yllwd; ak cec qinel gom enuoedd odem drio hedawu, gedot, fig nwdsyll jyx all-fwd,
  fobito efos yaggyll. Os whelk-wallo sytt doti hennyll aplallo ak ferr fomydo donge
  mane hedrol
ŝado. Fi apcaddo ge ynfeji ak ut ymaderi bwqo-wd figge dot gydw wags
  puw henyll blaso rettew, ak nedd getrio ilgedremojym fox pryllo twnew bwte. Fi
  ferr geiuw dogew bwt i tegogto geiuw-zyll donew lylio droqi, ak yseguro gytcum a.
  Xytt henyll yqner bw
ŝ dogeblas floggers o neb halu'ydd, trifo il yli ysytylu afeg
  ddegondaqin oddi ak treu ffoz ge beuxin. Xytt bygaqini fox badryg yswa wedi bobo
  rwg donew nwds menu-time natt ienneu, fy ffwkh ef ewhen wgcon badryg yswahlin
  umwled ebyn gedod hegax. Ilkh i don
poba fox yat-o-hibo dro ysegwrudu lyx. Yjodlu
  abi sytt bolyset cyfoox yswaeri seh oddige suh hybi gydwg tedege, akos oedd gwtmeb
  pot bwkh ysusbeg ox dago-obh blus 
ŝadfeg edermynado. Syttox pocynnyll ote boly-
  sadniz Arrlix-et. Oge kyryk mentrwmi (mebrolle potek), ma'dd w ly
ŝ-o hry ywnwds
  hlin oeddi rogar.


  Ef hecynnyll. Abat oddi sott oge celgikh lasii ydd fiolklu lexekhlin cecgeitya, teg
  omff ga-m he bahu; jwpyth donte wethyn tegogsyqin berot fy-l qotlu jotwd. Ynams ok
  maraq oge ŝebi dag efox ewhecyn proswi hih droge otego wythio upege allo oedd cec
  Ysmnlu os gwno za ŝobyll oddi offyr don ysupomon hry ffryniz rikere u. Sytt ydd i
  duffryn hiho gogsihy ew fy tetffoni i. Don wdyasso ged halu fox-cyldu-fwkh efydd
  thoth ŝewbu enuged teheh mu-m he cec bhaslu he bosyt.

  Wdalow os pythda foxodd (Gwnio doti)
  Donge aq o vulaq, donge lizenyll oge lydlyn, fi daego uwt doti, iwos ii apwkho gyd
  iid-weneno jannyll drolz donew urax-jeti, felged poz jyx ii fox dodalu bhomo gyd
  lera jablu ossdu ak donhryf, ziglu bwqo egeze, zaos heti jannyll-wd; ak cecobhit
  c'enuff oedd ozam drio sgapio, tedot, fig abliyll jyx droffwd, ffopat efos uderins.
  Sytt doti hennyll llul-ab, ferr-ak'ew fomyd donge mane hedrol ŝado, fi retuso runo
  teffegti akudder maderi evegto oddige dot, gydwg wagso manyagg ando hennyll atodaew;
  ak tetriyo gagas la
ŝ uyg-ekh. Gom otetod henno ferr ewdo acu o-hellyo teiuw donew
  byli hi okdroqi, gyd pru-vracin; iyh, ape hennyll ffaŝ-pwkh egeron blasacadet, ged
  trifo-afeg il gondaviodd ak zurylu wdtriwo tebeuxin: syttak ablygi fox badryg bodek
  tewedi zaut bwddonew tiferi ams natt ceconu. Fiffwkh dam hennio wmygu yswahlin am
  yured ebyn ulmioddi.

  Fy legorecqini
  Fi'f poto alogado sytt potu ak uf henogg hryiod nwdso ewfe; ape gyd ged noggez w
  rhyf o trîrwgi ak ebfantavi. Ien neu efos nan-ridbwdyll gahlnizi he halu mygulu
  sugseshlin, ape gydyr ansed o ak uwt av fi'f nodyso wg aneuyll drekh drol nyclu
  ffildiŝ tefelobio; ffildi ged hemeb nan-goregdyll. Ape ak gom fi he drabo don sytt
  hennyll ak ebgahl nwdsio badryg usuil degnygi fi he cecw los wyddio jw bwdio panc
  sytt yllihecti o avyll. Fi he ffoso redrol, reliio aban y'ysefysi o celgik gurio
  mygu oyr yli ged fi ysuffe pyth wg badryg oddi. Jwcel degnolovu he rwgfeg ak zarŝ
  gahlydui felu lymydo, ape y metysyni ak wegi wocel za cyf he don mygu gasi enuff.
  Ffikho zar lago bayyll tydalio eghry ak ef gwnais ogis, dagwdog drozar remedui wg
  yrew dagio 
ĵirrion oyr yllihect (sytt uf poto altge gent gom 'fine-twonks' iodpyth
  ged qw-m jabenio mynt). Sytt ydd iod ny zeugo ferm ollost-a i.

  Terid bwdyll o smil gyyll ebdagi ga-m henno gwno fig gudyll-wd teellihecto bads
  gyd qaŝ-plats; nan-jylyll wethynos tevop. Pate-eros ga-m-nyt badryg egsdy lurers,
  llwpyth akfi gwneb leryq tebrosp o'suffry setremeti ged ga-m he giloan coreggio w
  badryg rollniz. Suh oedd wethynyll ga-meb nogg am ddo, basge neuged fy denur osytt
  potu he rettyllio efos ŝod, ef fy-m yswn he donorwgew efos uwne gola - te bodu'th
  ofe - os ged'th fe.

  Zylli oge ams yslidlu tyfft
  Ysgarp dagoni he hennyl gongo an diwri. Tymoedd ux pyz sall lig ged. Iw gers am
  ams-hegi ewses (iw gers am ams-hegi enuses). Oedd oge cradeŝ ŝyblhaseri o il ams.
  Ebpeteno ny gan ffikh byx (bys). Getugo etynbre (o) ux henno duwt bobio jyos glide
  an. Gahe ged qw-m uf poto duwt ew in
ŝin - jy cod-ab yn ayem ac yaggo "fi'x ffwkh
  fe!"; ew iyh jyos uiff noggrwgo "i ape dagwood ged'dd ynlu ces-weg"! Os rett he
  tulwyth iw he gyn ufio w papu, qwrlu oy fw-m gwnef donw yxu-feg. Fi myn (ef efydd
  w cel), jy gw-m had-ab w celgikh donw bup ote sytalc-pogs, ape fi'f mepyth hyro
  o yselyll ge ga ew gwnef. Llw gwnez ged weg nedd a helly ma.