Nynnani - Jeolfu Tranwl           back


  Sytt en wddagylli oddi teret tuiff ysusux

  Tepomkh am
2053, dwix tedd-pot 'Jeolfu Tranwl', ape tymyn wyddez gid iendwox. Os
  he tepasys ilge egwytmoedd an tequb, ak os zaced lluw oged, fe pedoed tewethyn.
  Gomboso swuf a sytigen gydwg udde ponbinekh ennyll a jefu-peuk (ies agenom), ef
  sytt w bhidyn a, gwnfe gom 
hih ol Jeolfu Tranwl felfe ox-kirido am. Oddi nwdso
  estaub gom yr Ubote droefer
brycaer dan.
Ffungin, xott hecynnyll bhoni fel pyptet
  yseron wydd cec lal-tryff en yn, nett, iw don 2089 hwd drowyd tequlcom, neo dilg
  a tascio oddi fe hatect, gola cec JpT. Fe fox celgikh hans ffiyll, ak iyh yswn ut
  feos nwdsi (os-killo) ien tetysgo ox ferr ged fe gwt he pryddo gydwd yl-yllihect.
  Dogefeg, ak m-gw enn imgloyo cecw qel-cas an hatect du lid e juwt anew wg erqel.
  Sytt cas (teynlu edd rettyddiodd) fox relyso a plafor ymm ddulfi gom ebyn efs
  yntugqi ingahlyll ape 'plafor-irqel' hevolib. Te
mujlwg fox drumpomoeddil hlonag
  bhramyll iod ny rigew-gillio 'Aff brobi' am.

  
Ret-neu'ta rettais w halu dryg xittek oddi tetwifflal epy-oedd
  A fi-l yagg ebyn (gox ef mu yaggo) - Tedde bliddyll tedrygniz don ape masgyd
  ysbyt rettais oddige apid gwffcel do nundyn aerr ak ytt, ak lavlu tedo pwqerer
  cec nun. Tefox, ok os za zid, henno wegyll an hryzyll eblilado e ffamydyffudu -
  sytt dogofeg iod za airio-ew. Llwpyge yns tebaz ew venedag foliwqin obnez, hryyn
  m-yl gwyglul twnef ak cec ged beuk gale fylqwrlu bhiolo. Nhiw m-yf mewn zar
  rydwr oeddi hennio wg ysyyn akifandiv, okh
ew Ubote zar venedylu matobhryll gan
  cec lyk ffyrbat teneu felda. Tegog-xyqiodd m-yl pygeeru-teliz enwg qoggyll yn ce
  feos atynn. Wbat oddi sott tejwcellas iw hee muslu aki gom tea, kioc tehanve
  ma-m-enbahu; ape, don tewethyn hecynnyll ams ysmwdd-id.

  Teanalyll fansez don tebhils wydd, syyn ged cec rhyu beuk, ocumer m-am daguoe yr
  jucel dip. Iil tenoqo yswahlin totez bwdytil afeg bagpuss celliodd ux fitlu henno
  wg boss, fehe dryg kikhlu ged temygu rep za fy-m ret-am'ta bagiu piorolyi.

  Don tewethyn ioden lopor ak iod ydda ma-m henrett jat delapio; uk celgikh at teis
  agec eating tegog-al gola akyr dranscel qwt en fel enlo, feg ak ilretu da fy-m en
  w dal neu ven-ferro zyllioddi gola.

  Wneu hatect fyl en prit donew JpT hennyll a bhofoc an alyll wd epecyn teglaniaqin
  gofod. Vendyg hanhi f-yl drol gol unalnet, ape fyl ogis alan, oedd fe sgalyllio
  hennio dibh. Nyn gan meb a upsyr iod faalu pede juceli q-al teim - os efos il
  tunew 
Jeolfu Tranwl ak jyx ffyyntiq mucjlwg JpT., lymi fel fylyni dad-o. Braghyl
  ak ilen gumbasyll fi sytt cyfes ffliff-lyff u wetpwg chy enge, pesowez an hy tekit
  rasllos drol ak
ot drolpyth jyd hy mi-m bhikh hynnani don. Wn oedd oge bliddyll
  elioghi, ape ii don esmas, efos ruflyniz terr ape, qw-m fe alles hennoan akan.
  
Lal-tryff en ef don w Tertal foxyn zam gan cec ynlu bhutam tedd-gilli. Os feenin
  nwdshlin dryyd-sav dybi'yxy teno a yaggyl-kit.

  Dwox tymsetwm yaggais ged notew fox teffrede iw cynys pyz ryfo, ak oeddams ysumo
  gadjy fox wh temygu rugue, oddi ny gahlmeb ffikh dryg natt aerrams w feg tefeldi
  ysetio. Botoyll lexer bobw engeba
fig jy gwnylli ridio teseliphe zyll am joloit
  vuvylli la jyt don clatys. Ig yaggais lidled ret-da'ta he akil crass fer weunlott.
  Jy jynanni fox radde mygu myyg serri-go uwt, bhamwliodd oge ludyll don terede ew
  lopjwkh odd fepses 2134-2144 os fi uf tasces badffa ef he 
akhyll apdo teqwolit
  pyguni. Cec lyy
ymm sgryfonori gen teapuf qw-m fox u idakh an jwgo (iw qot ak
  junhrwgo fox), heol natt – ape don
Ubote ak htect admoedd myygedu celgikh i.

  Neu ossytt arlizlu adrag ux yswa ferro celos hennyll pythla
yll; qagio mewnyll
  oddi arr pran baderni ak ofehlin dayr mexo ape jw ga-m fe he yaggo gondek, iod
  myre
-iym abyrez ilsytt myg driwedu bhan. Ew oedd iw gybez gyddon jyx etfae am
  ged celgikh ux gongero riker wgatoaqin wh, Rwgmeb als wylkhero - drosytt zylli he
  drwe
ak mepyth ganhe codap og adomyi. Sytt jed arwkh nynos yslapderi agyn ew
  jet-ffrii, ryfyll nyn baksu-il. Mebeb fihe ien jy ux meb yfen gongero jys qwr, fy
  le
liz jyryd mepyth gwt la-cirr'ef wd prwtio cec loll apan yn ruhigniz ape ef
  gyll fel ffyr hlinlu yass w job heyokh ge qatoo wgtryn. Mi yassylli fy-m on mikh
  ge liz opslwret ysym ien fi uf duwt ddyddio ogfi hagyll-sid ux ferrfy hooble
  ged clih sytalc, fox baso dot rwmynn. HAGO YSWYD BYOMA HEOKH GEWAGYLL GEGIO FEL
  RADONO GOM GEIYH NY FW-M YSY APEDRO XOTT TAGENYN APO. Pwqi ak api gwn lynil am
  azwid ak mytfel ilmyg ged gyd wylli wdlid, ak
retedal, wgfuwdu gw-m meb clit
  nyrhy nedda jy mu
tramwl pluq oddly-he-am an ile ig.

  Sytt hege wegi oge blax har ku
aff mebuwt
  Ge hedrol-deg osytt bys he ffikhwd ii celgikh 'zynngez' jy ux gongero riker; ak he
  rett enulyxon susio suhw helyff. Ef he yasso ged cel ux untetuto riker, ape jy ux
  meb yfne damo jys on untegoqis pranpog - gedge brop he. Una tystos zilrlua garda
  awxsyu gorref holeio llynnec - sytt rwgfegs he; ysyy, hy gwnes lefen nodef fe!

  Oft uf festal fi prinno plwmiddy an arr
alxt-sed lig veol brumholes, ape tag
  felfet lylli am zam ak sieuf cuwtin bydi. Diosma fi obt zam, oddi gecabi ak yslydo
  ynwg bissu
on, ged hryf wdogs fox Ubote ydd. Ien ilapme ox ffakh gyd hlonses-jyd.
  Rett don
riff tym bhiru zidi jytio, fi wd-m triddele mebtwn gagwa hyrz w lyt.

  Hry rwli drolew lyt hyor liff fig
  Ienpyth hy ysy al ewge qob piio hryzyll, ak maydd w nodys ange to ewge yllihect
  ged ge qob he qud - ge nodys delyll ged za he 'farev' hennio qud. Cirr-ge'rwg
  nahste ses; os ge clih zyll he hennyll tysblao mepyth cirr rett ebyn. Iyh lytez
  nyn ew rwl hry oedd -
                       'os hy myn gwnio ef ebyn
- mepyth ysa farev'.

  Nedd, os hy al ewge gog-maged ak za gwneb uf iod hy mewn gwneb pi hryzyll els.
  O bobio ef oeddudde feg -

                       'os za gwnmeb uf iod hy mewn - lyf ef'.

  Beth, rett-so'ydd ge yn - os tedele he deno an fig hy, ak ge weti he mwfyll am
  readyf ew oedd inudde, s
yhobh rad-afeg - maez iod fi gwn. Xytt mahe vu am ge
  mygu fidal yni
felfar -
                       'os ge weti mwf am - sy
uh-off gydwd tela'.

  Os ny driew tasc cecw broc ange dele fflah-feg wyrth ak il tathydd am ydd atih
  denobh umytyadlu dysfidal -
                       'os cedhy ynlu ati
denobh umyo tyadlu hyass'.

  Syddydd te pyc oedd levu, fel yasso ysyva vu hedrol jy donfito hryyn ysydio an
  jys ysgwygu-hir
. Fi'e zynnyll o gwnyll ge clih os ynlu suhw gwqin ydd henno
  bhwkh, amhe mebyn don sed knapwood w fidal ape wd donge ysno -
                       'qwt hy mebyll liguge wdog hlenid-juwe
tym yswed'.

  Aerrmal unew ge pryh fy mygu tyr ffykhi, ak ebyn, cec viron effalu os hynnin il
  saliwocel os oeddlu fi qw-m. Ape ge ganon meb he loto tid-lakes ebbaer il ams uxin
  wethyn ambec gola crass i muh haluio -

                       'Oddi iwos suw-yswddyll-gwid dedeli loer feusi'.

  Regoy wethynez te oedde
dyhdon ny job gedhy ffwkh veu donfe. Gahl ny meb qet ape
  els donhryfeg dagaf badryg tid-lakes oddi pyth.

  Regoy he wgob owg sekh fi ewgillo hukhio
  I'ilde ĵelyll; ny gwneb ryt telederi enufeg. Rid w loll wet anw babe qyd, qo ef
  droliz natt wg ysegokh, ak enu nom teg fy-m gen fe rad wfeg. Ra ganeb uf ryto
  il telederi ote wet donged qod wdog.

  Ny vu gwn iod tehinyx gwn - wyd llw yassio iod he rido fig tascyll gebaden. Os
  ĵelyll he hanvo, wedi wg iil, ny fy-m gen gebaden oge neu wedi dw ak ryt nedd
 tym
  dryg-rett'wg bagio lil woceli.

                 

  Ma foxwg ĵerymoedd gwno menu ddulf omff don vapan. Aerr crwbi o hilti fer
  tyho - oedd crwb nwdsyll mygulu jat-lwgyll hinyx kyryki ak teudde yxyer kyryki. Fi
  ysyn ebyngil ged wedi deyll teffikhylli ysuvesdo ged poz crwbi fer
clihlu wydgahl,
  ape xott iw nwdso gemygu jat kyryki ysymo hennio hryiod pede
 cec mazi, ak sytt fox
  bob twn ew pede baden rytyll gahlidyi. Fi wh ysym ebyngil
 ged wedi hry jat dranyll
  te rwgwit crwb gyne gah-ab. Iw fw-m uf zid ge dyhyll o
 rytridyll mid yllihect mazi
  gahlydu.


  Wlonnsed rogal ofetascyll bhezo tebekhlakh ak noggez hlinlu gyd ffuiorule oge
  tegati. Efydd rogalo hlinfeg hedwyn tebheru cec crodi ak teruwano obhef oedd cec
  tepaocylli. Fi fw-m lig ysyyio celp-cedo-pyi gyd zar cuwten junygomi yh ofoy uf
  ysalylli iyhhe seslu ewge ili. Sytt hewg ebqato ysid, gedydd mahe tym dryi (ynlu
  pwqi) akydd donsgal am oedd hagder. Beukoess he cryno, beukoess jat akhyy akhe
  dolergahlu refer. Ffem-pasylli ak ambec jwgapi he donnoddi wyth envyno rwm mahe
  drol menu dekhi jŵxi.

  "Fi he ebrhyfgahl akh w ysfak folgyn o deg ddulfi. Fi lig muh hobylli akh donge
  wg oge rer ams fi gwnais ge d. Fi he hmo fg bhelt dgo wdo wwt, fiprdyll
  clasi akh rydr gani. Iyxyll ydd w zerabu, akh ien tero fi he w bdysybadyll
  bexk. Rhy oge bhrl akh ligo-oeddi tasco cecge ge iii akh ierdroli o l brobxo.
  Sytt donsidez fy bobio w lod o luf. Fi ronnlu xuec o gwƒdu tŷti donge bhlwer
  ffŷlti, wofen fig graglyll bhlri. Ef noggais-don tod-mane fel droltasco, gyd w
  naro em. Ge puci he felu rydr akh ysgraho, ape ysmwdd akh bhladeno gyd pakhi o
  bheld. Dri bobyll pudoni, palansyll ge mynyi oge yŷlt ged fi cyf ewge badi don
  gru. Ge ƒŷltyll oge rydr gretydo oedd dongltez jod ilzyll beni o kleper ged
  ilfegs bhikh fesyl-bldo fenŷr-wgylli. Ge bhrŷxyll-beni ys ge canixeri oge
  ƒŷryll-tor akge lini o ysyll beuk rwg ewg lyer wdog ien ĵiydylli abŷro - ge
  tr-rylli o medl-wgeri, suh gom rydr lwmynws zylli akh ge prylyak bh. Oeddams
  ge t-bati tegordo hry glybi akh tryngo. Bob rwg ge rydr baa donew prybh-gsi o
  bhs-bhapryg drolge gob o gyhen-emi. Ilge ji fox ma, ape za rdde ligo gegrym
  oedd o ysaki, akhge bhlymsu, enhandyll lili he meb helow. Ge rydr fylini gwnge
  rperu-jiya."

  Cec qonla - meb twdhy fy-m ynvofe:-
 
                 

  
Majab ef gwnez ferr w tyff. Majab ny qw-m zyng aerrmal (bos ymmams) hedrol ny ferr
  zylli yxy - rett mahe ebdrolsyo wdnoggi. Temyny
ru owangu wilgi - geymm kesqini ny
  nyt
ret-da'ta ĵirrio am sytt he. Yn - iod gwnez fe? Er - ii he fe ma? Ym - iw he
  te lot o pa
ati ronnyll ef? Ape, hedrol fi adem akfotio sytt asgylli, led fy del
  w qod y
oru, ewses fy pyn gyll w-mysyll. Mebw pyctyl hy mid zeuc, ape ef fox min
  ak fi fw-m lig fe
tetys ox ferr rwgte os hy gwneb mikh. Enufeg nyr allyll twn helo
  neu tascio ma
emikh ange gonepy, fel fi-fy-m noggrwg rade ak wethyn silade (Ez
  oeddect yn hedonge ez ratyoss poc).

  syttyddef a:-

                

  Wlonnsed rogal ofetascyll bhezo tebekhlakh ak-m noggez hlinlu gyd ffuiorule oge
  tegati. Efydd rogalo hlinfeg hedwyn tebheru cec crodi ak teruwano obhef oedd cec
  tepaocylli. Yh ofoy uf ysalylli iyhhe seslu ewge ili. Sytt hewg ebqato ysid, gedydd
  mahe tym dryi (ynlu pwqi) akydd donsgal am oedd hagder. Beukoess he cryno, beukoess
  jat akhyy akhe dolergahlu refer. Ffem-pasylli ak ambec jwgapi he donnoddi wythen
  envyno rwm mahe drol menu dekhi jŵxi. Ge gambyy ux apewtad ioqlwm ffylytui ewgedded
  bhreq-o hlinap fyl-m ak tex-o-tyspoxir. Jw ewced ma - oddi
cyfes ffliff-lyff u tyn
  nogg afde teay goqugoq guwd e my ak nadd fyr panc anewge zecio feg i.

 
Tyfgu pido ebsenfio whas iod ufhenno benno !!!

Fi ebrhyfgahl he acwg ogene degddulfi. Hobylli rigfi, clih wedi geebnom-ams, gwnais fi ysgrybt. Hamo hefi figge
hry-fferu'
ubh feg-feldago juwt, wyclyll pogi cec rydr i. Efoss hry basams, ape os asegdro heffyw wtliyll beyi.
Wrydro rhyf oge rwgo felil bhano ac nedd ysgrwdio, oth-fox ilpand ape fflal i, iyh ferr fy byylo samu. Fi fox
cecged ams zeucio amge ffer gwnylli oddi sott bygduret llyf ysolo fig hry ysgwyygyll lwsseri halu. Ef ga ufi
henno lywl ac majab din ac maro, vildo che ystibh yngge dad-o fferu
-ubh. Te wediwegyll betanyll ewge dinu ac
gog-gelydo oedd allez ecete gydge hebeno o ilzylli gleb ilfegs rogar in riker zebhig-ffollyo ape o. Clig, oyal
 egedde iwh gebobgyt ac oge chyroedd dwri i gestrazylli ykhrwgew w oeddem oge oddigan dogefeg iwh. Twn doge lal
ac catu pet oleen'crrais aerr-cru, efos hryzill ote udde fox hryiod ebffomo, ged gwnais henno i vardo.

Os hy ga gen ma hyor w pete-cel natt fi he hry ykyan plog !!!


  Nyhe ange panc yn ew junir-o ak ged hefe drolneu. Ii hanv geĵelyll, ny gwneb lyt
  geweti enufeg. Benn w loll wet
ak m-gw enn anwg bysof babe ak nedd ffanef drolliz
  oedd xeg, ak vuam enu nom tylwyz fy-m wydef. Oy gan qwrlu mebuf let ilge lederi
  oge wet donged qot ĵasoams. Ny vu gwn iodge hihyx-gwn, ny ysyy gebadin-o ge weti
  ak atwfeg gen iodfe mynez. Os yserrylyll he wetlott
sytt dogofeg havoy, effalu wil
  ny'l genge bati, oged weteww wh ny-fy-m rwg ewsgwir-oedd, ef fyl ferr rydr tyffin.