Nynnani - Veloedd                        back


  Dabhilio: Efos ysdilg pedokef. Fel iod he Veloeddi
  Wg zyllo Veloedd he w roget dropyth, efos fuvilion cedez dryg ef m-yl meb pyth
  bas donew tymzyllniz ape edo m-yl mydyniz pwe brwg oddi ny ak gom 2153. Hlino
  ybrwyd drwmi ak jal ak neuĵiz rebiryll, rethrol an pyth korru herny ryxyll w
  bhlweru oh ew gyg nyn  fynnani ange aerz. Ysbim oge cesondins oge eb celgikh 2208
  ono faduri, of clwmu sesi, ew ilge ebjelzu ak otageno fegi-fero fig chy bassyll.
  Beth, do rhyzyll varo dabhilio tym suh. Yn trym domfy llad, aerr ruf hennio
  ryffyll oddi, sytt ebyn ox fyos. Glogh ew mios gaĵion jiqyo regoy (D1= Ddulf a
  Tardywgg) retto, ynlu ffliio hryier, ak mebpyth rwgrettio. Fi fy-m neu lesid
  tebhyyr yoĵyg mysa rwgwits - hy gwnais zynng fi gw-m gwnef - ape fi ga-m; fel
  iod fyl ffolo brwfez, neu hegynyll so. Ef hennais geno cec freedir i, ry
ĵynu oddi
  ak fi gwneb rigef yn rydr fflagqin.

  Wg gwqtu fu upelwgyll tebeĵankh bhez
  Ux hy pyzsyo hryzyll gwid'ed lig penrigiodd dankh irio ak pytheru dryg amenhlin,
  blaro cec oge daor nedrom ol i. Ef'dd wdog fi crrais rwg ew yswlikh, nis-oedd ak
  doge oddly-gom-serri. Ew he meb, gedydd am epy-lenido, iever dix no donge milkway
  eakap eby-wref w oqig turoders gola am edo ak fig oosyll wethyn apset fel jaor
  nedmyydyll oge la
omedd nedd.

  Tewaevi tez (abilo Veloedd) ysyn heddyl
  He chy gontek gydja libh cecef ydd neu. Os hy meb rytan - bhala kyle ny zyng hy
  m-yl ffikh ef oyde. Oddoy m-ylhe 1.3dR ynllib menu lav dwnistet, il ydd alyllio
  60zH hanv, yath toper ysluddo ged nyox ebgahl golixio sytt hlwdect fy. Yath wh
  ysluddp ged ny m-wthe gylo figge pyylli reta ape uf ny ysy enu yam, geb, meboedd.
  Tetreta fylaves uf henno ffwkh, puid tesedo. Rettox meb yn. Ydd ged meb rid lyf-
  woed fyos ghafi. Foxge Veloeddi hazzira i halo tede - la-hab meb. Hry odys he
  qwqwel geno floggers ange tepypycu lid als-oeddef'ox.
 
  Fi mem fi mem tetffoni ier fiox pion
  Fi'f raxn tafyt fi gwnmeb gen. Rett ma-m he rhy retayani ape ny gwnmeb ys yam.
  rhyudog donge alc, fi zyngyll tefi hyryam ly mislu terbhwu ef'dd meb tewyk ged
  dremplez tefeĵei - mislu ak fi abhrid he. Leds teden nyos mikhi ewits sott twni
  hiap donge mwkini ier teretayani oedd-wdog fox.

  Cecos jitio oddi heyll ygwrez zyll am Teffwto, Jarange tw Oshilyg
  Hy legon amgezylli, tezylli ged nodd ak crr cecge ysydyi. Asgyll finanos sytt
  retayani nynlig, sowel yath w dimplex mewn bunqio drol nyn rettyll e yaos jemi.
  Halu ged'dd ebsurto gola, ushe jone tylwyz retthe eb loller enu yam.

  Tynoplen: Ilge ot vyli tasc ien qy teth e Eingraffa. Oedd ysez w llws ak driez
  mavynio tetylwi iw cecoedd rett lyfo. LLw yam oxak zubberoid hubredi egsyctio
  iodox telcrr Nydryg ĵocellicel ligef'dd ynlu noĵil, hy uf mepyth henno ewge
  rwoni roloney. Syttox ier blani hih ynbaxox.

  Aerliz endrol ygses he glyfo donew w gubo ffomi - yseb ak tyseb. Tedd

  ydd tedryg nwdso uk telade tely
. Jorkin ygses ma-m en wego cec weti don
  zar on-rid. Ap wt wg byk ak qatu tep w myg ledoif mat efnann genais, efos
ilg
  ox pek ef jull efos jet amfer jitio oddi hu. Uk edo fe fox w bhin plwer, tegulwr
  ysyglu a fer, ef g-wt oddly-won craxeo w losu pwer don
et jityll da.

  Dran ysbirecex ged gola zahe driyll ysafio he tiyll rasceg fig mwdsyll celgikh
  driteruz ysuggyll a vardo. Dad-o tetynniodd celgikh, dda hri-ilmidu ymfryyt
  efos gikh i donew nynos, dogefeg wehlp layeri gog-prytyll fedos herett nyn
  ak fi gomge. Ew ebynbrodyw, teleĵaddioddi mu ced llo-lecwsi. Omff nwdsyll
  tenadif loidel celi prithiodd rydwr lyeu bottsyx gola oddly-drey, ak meb
  luzon ew gyb-ap telliĵ. Sytt feg he mu-m ligo. Hry zem (diller ap freedirio i
  badrig a zyn) ape teuwt oeddi he meb pag edo yn ysbid-o iod ny uf ilebynwel uk
  ge, drol yn-ams a llam-ion - bwl ef wd patlu-dided orety llelb ogedde. Chy he
  yaggyll oddi en umpklin ged fox abi ewge syz aerr gwnno, e ynudde, uk vanvo ...

  Te dere-ffideros fade negan wezyn
  Tegahlydu fi ewrid w gwqdu wilgo lede he fig meb mynx lonlu w cec wg glwt
  gomin agummik, ged yfn amull fflodez lno tulwyz. Ii syz an he fel he llimeb
  cec oeddik ysid, oer meb ysy ewtysen. Veloeddi yagg he wydd drol efos pad
  pati fali ak lede-ridyll mu-m llyli hehavo an qyr ger ien il lizniz, mygu nyn
  cec mepyz dagyll ynams tewdog ewgombox fi w lede hwiz ysyyt. Ape terrik
  mu-m meb w twd he zroll twn ewwg, wg llo lag xoz pasyg ylli cuwĵen ged cwt
  lede-ridyll tebekhez. Aff zylli he nyto drolge bwdyll tabh i ewgedde owg tylli
  e gwqdu gomywne. Ysywdgahl made. Goregit crame. Byzzu-uyn. Abtysdil. Levgahl.
  Drolwg ad ernu telede qw-m uf hwyzyll jy yaggio ged he wez trof teyaggyll.
  Ak syz ien oeddams opdano qw-m-hen badryĵido nwdsyll w levgahl fom milkway.
  Teiuwl hennyll nedd ysed drolz donge we tup yxy-ew-wyzgahl feg. Dag wg umpklin
  jy yaggo syz ydd tefeg ewgwnio ryalu, vu amge ysum oge nyto nytmeki.

 
Ac riker wg atyqnil ysecmek he rogar in
  Brwfio w-hlinu-fflevo memo deffys dym jy uxew
yr geqyb rwgneu wgros hryw prageri
  mahe, 
ilfegs gom hedwyn qyqecal fel fi jobny noggew wcrymek hedrol sytalciffil.
  Neu nyn fy-m alobh don yseh o-jolts. Plimu fi bhyl lig w-panc hessu cec syll beuk
  do-ams, aff addulfi w sesnid he tymzyll oddi sys teg. Acge ams draferi hen-latui
  he gesam fel halu os mygu aplofe sali - fi alyll ewpet he.

  Wo foxeb gud wd
ebio blu halu rudwd brofit-fy gydge yxy feg-o lyfyll. Fel, os
  celgik seshlin he don aerr dimsyll ote gahe dryblyll ef nedd, iod gewd nogg he.
  Hry ffikhef i vard gog-agiwaqin blexik ewan ffexik tin.
 
  Amge dedok henno Tertal (Nanwgg) act telcozup fig yn cel
  Efag don 2140 ged tedcelebyn oeddams grobo teysebgom Tertal, ilddi efox,
  cec oedd jy Tardywgg ape roll, men gillo ged ew teamsge ef nwdso ien Veloedd a
  ferrewhe dondrotuso. Drol efos ovitiodd ede dryg ef m-yl meb pyzeru donew
  tymzyllniz brwg oddi ny ak gom 2153. Donge dohedwyn ddulfi ĵeb, hreithdu an
  orher i ryxyll bhlweru tell wryvyni, cessontians oge adoclw ses. Ebyn gola
  ak gog-fassyll do varo dascio runnio ox loewdr mios igaĵ regoy, ynlu ffliio
  hryier. Fi mu-m neu ffyturliz a (oddi Jemi) 
oĵyg gwn zylli fy mu-m gwneb ape
  iod w lav oedd dwox, i.

  Tellyd teneu dull ut
  Sedd alo don te oddly-tet he tedyll dino
x hy pyzsyo, hry zyllo gwid loll uk to
  lig saliwocel zan opiret pyze mygu vardo-il.
Cec telilkh eact wdog w turoder
  ilfegs rett da a am edo ak fig oosyll wethyn zaor amstod. Amelda
don 2162 blaro
  fel oddi alio badwelt tedu oil, roft teri.

  Wglod obh prwyt he daggyll wdig gefynt o

  Fenogg cec tasco o bhiro dull fox tesyne dwg efnan ef gwnais ef ydd. Jyn effox
  panc gyd akh ge wethyn ef alais wd aut ged ef mynia cobhundrol nynanni, ape oddi
  arrliz i. Ce hillaro halu fig hry tertabybi iw qw-m wd dryg fel ysomu oy gwneb.
  Te alyll twn oge dull celgik wedi fi crres yogo-oddlu figge. Jikhydd ew donge fe
  nynoss o hetwn nedd fox rwgfeg halu teg elsgilio ux henno ma'dd o efoss akh drol
  teses, fegahl dwg neu akce foxosy rwm, pot cec anofap gwno ef jyfox panclig. Gefig
  o gola al hillario cec wytheniodd tegwneb. Fyxez bin celw o hennio fu-m onyn cec
  ygeykams mange ysekeni qw-m don munud wedi hyhe chi'n myndar don menu ufly, suh
  billad-dw ap. Obyne gan fiƒ ced rhyu blyi tanc o rtt ebmet donjy zylli foxo refoto
  he noggo hote ilzyll lesygo pyzeru hen wocel oedd o iddi fox.

  Ysinca tesote manggo ow fege fox badwelt wryvyni gecape ulonil, ak hy sali fynnan
  bobez-twn ytt nedd ced-ouh i aerr, remp ien o hosi fynnani cec. Oedd ganhe cec
  wzyll drol ruf niz heno pyth felge halu - dag nodo fe.

  Sytt he w requn tetsaminllobh saca - ef'dd glih tup oil
  Contec wel efox w nis uwlt delule (iil ef la
o - iyh fosmeb felu loll) libh mu-m
  alan, ydd ged rid. Ii gahlmeb ny al rwgwits iw tenez do wdog halu iod'dd ced iw
  garez hy wyddez. Enufeg, ters ew te
arry ce loll la, chy mi-m zynnolliodd ew
  bef ig osdrol ged (ape liz gwnnais za wyz iod fox crryll e don 2190.

  Id llabeno oess alc don tevunklu hy meb halooed ny zyng he ffilz, cox tefelt
  he chor lop
e. Cec lese, ged he iod at yaggez. Ak sytt he ynlu w pryf llyoru
  dim
ya ysluddio ny fox ebyn gola sytt turoder, ysbelyll gahl he w dybyn, qa-m
  ny manyagg waywit pefnysu. Yam, mebyn ret flyiel finto esco detorol yn te-ote
  edo drol jympo. Qw-m za crrio ged jym fi gwnmeb tenfe.

  Tebaratogs cel ox jy
  Pot hent w cel aptogs. Do oedd myn jy fox wg yny
, w crad ysendyg i. Don zybh
  mot jy fox tecopmoedd oge twtil cel iw crro. Jy
rof lyalix drol jyos on liff
  jyos hlonag jucel yswa; ape jy yntek cecge glih ams, ewlyf felwg ebffylynnlu
  ynlu baz. Os sytt apsed tulwyz, nwdsilu tegatiuw, ef fy-l meb geno. 'Henno pyz
  hennio' yaggez
ĵeb jy, 'he tebwyneri ambec' uf wpaq cecge fflwrwtel(hy ma-f
  atofe) ak os ef fixo
.

  Pat rogar
  0z2bx7   io 3m/46    5b548g     236/25tx7 h3vx7b558   io h3nttb558    b5
  h5884z2     hx7   io h581ll     yy7x   io 9yj%ss?8    io 9Z@ss?8   io h5
  0z2b5c7mx7  b5c7mx7  b5c7m48g   b5c3mx7   h3vx7b5c7mx7   h3nttb5c7m5
  h587gg4z2   h587gg   h587gg1ll  h588g    9yj%h587gg     9Z@h587gg
  0z2c3ll     c3ll     c3ll48g    c3ll5ntt  h3vx7c3ll5ntt  h3nttc3ll5ntt
  gl4z2   io gl   io gl1ll     glZ@     9yj%glZ@   io 9Z@gl0
  0z2c7mx7    c7mx7    c7m48g     c3mx7     h3vx7c7mx7     h3nttc7m5
  87gg4z2     87gg     87gg1ll    8g    io 9yj%87gg    io 9Z@87gg
  0z2^^z2     nnz2     ^^748g     ^^4ntt    h3vx7nn78x7    h3nttnn785
  x884z2   io x88   io x881ll     01ntt     9yj%g98     io 9Z@g98
  0z2gz2   io gz2   io g748g   io 258Z@     h3vx7g78x7     h3nttg785
  6c3b4z2     6c3b     6c3b1ll    25k    i7 9yj%6c3bZ@     9Z@6c3b0
  0z2h3vx7    h3v5/h36 h3v48g     h3ntt     h3vx7h3ntt     h3ntth3nn
  9yy4z2   io 9yy/9x   9yy1ll     9Z@    io 9yj%9Z@     io 9Z@90
  0z2k872     k872     k87248g    k852   io h3vx7k8728     h3nttk8728
  21^^4z2     21ntt    21nn1ll    21ntt     9yj%21^^58     9Z@21^^58
  0z2m3kx7    m3kx7    m3k48g     m3nnx7    h3vx7m3^^x7    h3nttm3nn5
  yy581814z2  yy58181  yy581811l  yy5Z@     9yj%yy58181Z@  9Z@yy581810
  0z2ss9Z@    ss9Z@    ss90048g   ss9Z@     h3vx7ss9Z@     h3nttss90
  b2nn4z2     b2ntt    b2nn1ll    b2ntt     9yj%b2ntt   io 9Z@b2^^
  0z28198     8198     8198848g   8138   io h3vx78198   io h3ntt8198
  817884z2    81788    817881ll   8138   io 9yj%81788Z@    9Z@817880
  0z2631   i7 631   io 63148g     634ntt    h3vx7634ntt    h3ntt634nn
  13gg4z2     13gg     13g1ll     15g    io 9yj%15ntt   io 9Z@15^^
  0z26ss53k   6ss53k   6ss53k48g  6ss7kx7   h3vx76ss7k58   h3ntt6ss7k58
  $?g4z2   io $?g   io $?g1ll     $g    io 9yj%$g58   io 9Z@$g58
  0z2g8172    g8172    g817248g   g8152     h3vx7g81728    h3nttg81728
  c81724z2    c8172    c81721ll   c81   io 9yj%c81728     9Z@c81728
  0z298^^x7   6038ntt  9'6038ntt  9'6077ntt h3vx79'6077ntt h3ntt9'6077nn
  g584z2   io g58   io g581ll     g58Z@     9yj%g58Z@   io 9Z@g580


  Taams fehe geglih goman dedalsitge
  Ildo zynnyll jynnani cecwg unvokhi bller, jy fy-m-o gifio jyos wdog e made
  vardo jemmi omff zido he ebdahinil yxoketyg. Jy cano jys Broderniz ddeqilwdo
  2098 so jy ati 45 oddi byzzu-uyn drol jy boffit teneu hynko, iyh jy il gillo
  'Tzablyn', wedi te
ĵiroeb tohde jyos. He mu lluwlt ewge drwz cec jy ysyyo, uk
  ef meb i ffilk ged sytt jymlet donew leli zyoru afelan ithox ebcrroly tyff
  oddige temwt oge ams. 'Fi balpu ef he tetyduir yn iw crrifies pran apset on
  feg ledio an ydd qwndero an golig (ulonil yn) gwggyll', jy bateo.

  Jy crrais gok telunnyll marwed
  Sytt ite bhal
rasio ebyn i effalu tebrefaryll uafid ferrez jym w menu lohe
  kyxer. Ak ef bedudet enpwg an Pot ceudyll ux hennio lit donge kodegsi efos
  leide. Zrw teloll ddulfi, Pot sa
ot we ioblu dondeno celi dryg trin figge en
  donsit twt drwmi, kiriky, hollu ak imivo natt tewide oedd tulw e llabi. Jy
  teto don 2166 vuva wedi teysagezoda Wtynn ut dago-tet jyos brobi.

  Fy garol ydd ange 2028 ocan
  Inio 2011 panc al ewge akh sudd atyt gondas-am'te illio ged je odesuitomi jeny
  fo fegi (ilddu feheo meb pegtio) akhe ebycoy epi-renito wi
gom jacadu clydho ond
  led-weti'do lor hynne. Teogw anehl fy yaon wh oy uf pyc peti gewasd wehl lly yd
  neu gymettui oddly-ged ffli antsur biu
ly wrte welgyn gwn ysruddio goddi. Goytar
  eptlassyll lle. Cegeasend o gom effalu iod dudeunto wtgind fo jynnani nyhatect o
  fy-m frozo teldor he. Lig stylops oy fox jenufot gwne stlutt ogef lwgen, fi felu
  lytl ta
irio an demom jaos jenufa band gwqdu wdogyll (2028 - 2034) don covaq oge
  ddulf.

  Rennio yttams-oddi, dei
badwnd fig tasyfyll an hly-eminini ior-dot dexa wedi oy
  flofa-pete tojapod bonttu aerrams ugro deiy vamez-yni nonu zinc ha-fen'vo. Lland
  etoyp deott haluvizeh-asde gom ledd-nyn'en, ydd cllee rytryn mawn, efox nyn nas.

  Tylli fres namoud haluiodd gola effalu ef de yddi wtogi, nyw hronners panc vemuy
  yjot-ny gu-m ystero but am legoy ep-amu
wowoslab. Fy cll-ep'ga-ep, fy mu-m lyg
  goyresdon tlobydh felyg - llwziot aged ohilen. Iongwsgyni effamyll, dwn bwlyll fe
  apwfegis logal bodenni byffe golani todifeg i. Selli-gyn senyg - gwepan delyfw
  makh deryu ton. Tesuitom te ddon-ajan'ylla fyn fer am ledd-ap'te ebcloryws encro
  cryz. Dullponi wetqoyll ef iot ganep he taco
ferfyll rett devas donge joigo. Nyn
  drol nedd rugylu fehe wethyno.