Nynnani - Wethynet                         back  Yhlwd: Ges ▀akhe drol tegog-fegfenio zorudiliodd
  Fy inio panc ysutt ▀adyd tas-am'ca ▀irrio ged otesuidomi jenyfo epycoy epi-lenido
  gom jacatu crytho
ok ret-wedi'to ▀rol hynne. Deogw anehr fy ya▀on wh gewast wehr
  lly ▀yt gymeddui oddly-he; aksul piubhry gwnnyll ysluddio gotti.
Goydal ebdrassyll
  lle. Cegeasekh ofe bhyce iod tuteuko wdgikh fo wryvyni, Arrliz flizul dertol he.

  Bylsdylleb jenufod gwne ysdrudd ogef rwgen, fi feru rydr dabhilio an temom jaos
  pakh-qwg mwfizi.


  Nogge eddams-oddi, teiy patwkh fig dasyfyll an hry-▀eminini Unioz-tod texa wet
  drofa-peg dojabot
ponddu aerrams - ceul teiy vamez-yni nonu zinc ha-fen'vo. Llakh
  edoyb teodd gola (gnnwgl) vizeh-▀aste gom rett-nyn'en iaghe (ndtracl), ytt cţrree
  Lydlyn mawn, efox nynos Arrliz.


  Dyn fles namout Jag, Gola effelu ef te▀ ytti wdogi, nyw hlonnels bheddo vemuy
  yjod-ny ga-m ysdelio ok
am regoy eb-amul wowoslab. Fy cţrr-eb'ga-eb, fy mu-m
  regoyleston dropyth cel-dryg - llwziod aget ohiren.
Cwbhiw effamyll, twn hihyll
  fen, ebfles rogar potenni pyffe Cedif dotifeg i.
Serri-gyn senyg - gweban teryfw
  makh tely▀u don.
Tesuidom he V1 - "Cefed-ajan'ylla fyn fel am rett-ab'te", glor
  en cryzylo. Ddulf wedqoyll ef iod ganeb he toco kyr (2.01) tebas ferrt:-

                


  2025  Teyswkhi ux rikerlu henno bilblax oddi ams ewdog figge gyddagt uf lerlu radu,
        meb edo pwyllyll ged suhwg, ape rettox hlaef ze▀tioddi.

  2029  Fy tonibh dosytt ged o▀adyd a ret-am'to cirrio tetesuidomi dago regoy en maku
        loidre henogge Veloedd gomwg zam welt ynte ams halu.

  2032  "Cefex red-upe'ylla nyn fel fe ret-am'te" - rossonio neubhamiodd yswkhi
        yagg-fox'go - drolfe gretlu ud "ret-am'to".

  2035  Cec tetylwyz henno pyzdryg la▀, hry mewnio gwnes amfe; os donsytt yn teddulf
        hrwzyll bwbox don telow doter fer-ew'r celi dryg ok liz ebedil. Brexiodd ged
        ox ox mepyz ebobeno - okfe tydge voĵio. Tewdnogg fy-m ebgen oddi aerrams, ak
        ddulfi nie
▀ 2055 mexuryll ydd.
  2041  Oidef kioc gwnyll jygryado tetwtzyll, sytt cwt jaben ynlu wgdranan cii. Zylli
        fylmag fex - ryte▀en ew feos bhomer-joru.
  2043  Hy ysy meb lyx ii maqwtmebhe menu 'tid-lakes'
▀ret amge ysgod go▀en a nevel.
        Oy qwt dagge ffom o qythouses mygu oih fox ange go
▀ os oy fox ysupvec-ew
        suh zylli cec did-ysblevi ak gelig.
  2044  Fex obumgyl ny yddil fahkynado figge sott tylwyth, drabbo yt don tealiodd.
  2048  Ddulfiset spy-lavo ferrio ef dryg amylgal ak aqi ebynomo gonffom gyd ewge
        teampec, omff he nyyto. Tellol zyll cirrez gydgaq - Vanaq Iwgaq Vepaq Naraq
        Ablaq Vulaq Nifaq Tegaq - tesesi hloffio cesnec uk aravio figge sacrioddi.

  2055  Za syye teryfer ier fe tysabyro wke teffwntaqini tedwn. Ef ut ape menu nam
        ddoynlu ~9 nadiri.

  2066  Nynoss hryzyll iwhe donwg zyll llyfo-ap gillo wzyll-apda. Ucel fiyass ak gwqdu
        glugew il iiw ysaryn jer.

  2069  Bwddowgab hry tefyli ak tymoni gwnes Arrliz - hry yagges efox llo▀av - edde▀
        rettyll donyn boz-urubyq fingali. Ape nedd zaor struddyll ox hlwdect, os
        tym-tylwyz wyddez.

  2070  Ny pytheru nyn driuf ffikio feg anallio ape gahlmeb he - gahlytt he tewethyn
        os nynos drobhadderi uf yasso. Gom drofy, fieneb os qu▀ir ile fi pot retu
        hennio oddibewato.

  2072  'Jlow Ja-Tor-Bar' do Vanaq teddulf dryg▀ raeri yneti ka▀wo drol cec-heuk
        'eb-eb-ffamyll', tefeg teffamylli allo il teiddewddulfi. Eojyll ged en ekhew
        fw-m bwb teire bel-w-diodd Arrliz ogu. Yod iyh vuffaniro nogges llwz ffar
        xyew ffa-o omff 2088.

  2088  Da▀ioddio dog "Gog-Nanvizethi '88" - fefnyl 450,000,000 halhiodd. Fe os ok
        kirido gohlwd cec temyd 2090 celli-vizethi.

  2089  Vireq-hihenin ol 'Jeolfu Tranwl' - felfe ox-kirido. Oddi nwdso estaub an
        testymil Ubote droefer brycaer dan.

  2091  Hryfmiq he-resegallfo fig edome ffeloniqelu ddulfi ffudui gwniot.
  2092  Dro-tefydyno'l ynn becalitodi ak myydupiol ut-glirynni ebyn wndeto.
  2094  Aerrwli eb-hullyll ferumo ynod ut yunnryl ulonil ennio.
  2096  Rhysim ebbaero ▀orwlo yr rige yexerynni ffeloniqelu.
  2097  Ghilo'meb enomekh ffeloniqelu aget zidlokofig.
  2098  Byzru-uyn Bi-Pak he epy-lenido ynef.
  2100  A1 zuwnab oxhilli nw efos tedapon tetagge fig ynn G28.
  2101  'Qeh Oeddi' mwdo, iyh efox oeddams galu Llwwryni, fig Gamidu analyllint
        obh Glingi - GAG. Zidlik bherr-ebyn'ako cecyr Bi-Pak.
  2104  Wdogi ffodd ffirup meb frya goghal▀ oessdu ddulfi. Wdlwyth 40,000,000 nonu
        he.

  2107  Wdlutri drol '28 Goepati' G1-G28 jowitbwlo. Bi-Pak fig-pwxylls ▀labi dypofa
        he. Jorkas Od-Fforss gihet oxec Tegaq e ddulf - ixuox ffakuniz teudded
        agweyu cec tog-heniodd liglo rihuo teuldid zylli.
    2109  Dilynnabad cec teynn jemupil Arrliz. Bedotod jy▀oĵ Arrliz rett-od'yll oqyb
        nyrte Unioz-todi texa,
cec drosylo - zym-tepym fox narfel gahe.

  2111  Uboyll uk Zuth Pot - jy iw fox tebilblax ut - gihetovox.
  2120  Aerrego boxakho ebynferryll - suwy Bi-Pak dononu.
  2127  Adyzeth-llypsin haluo-en, gahlo gidyfado cec ddulfthouram. Menu bad ak enwg
        qythouses bobap amge il wocel oge la
▀ munge o halu gom ze▀tioddi i.
  2134  Jorkas Od-Fforss bhikhez teyffwi il-dwrri uwge.
  2135  Gydplytylli 28 Goepati - cedyll G2-G28. G1 jado rede a potto.
  2138  Wdlwyth Arrliz 26,000,000 en neu.
  2139  Uldid 'meb jwl ef ygejemi ennio' - ypa▀ano feos ged oiss enyn rikeneo ew
        wgnuthe.
  2140  Neu eclotav dro celgyn apsom oddi Zuth Pot - efox cecnom gillo 'Wepyk'.
  2145  'G28' hlwdo ak let hennio hlinabo.
  2147  Hes▀atyll Veloeddi - ddek dotuiodd.
  2150  Brodero dib Veloedd focramo ak teneu eclotav ligwits do▀iro ysgoro i.
  2152  Rettyll Veloeddi uk G1 hlwddynn: 160,020 dohlino. 124 foxcelio ocume
        brideher cec 'G1'.

  2153  Ynweth Nanwgg - dat Tertal ak, rig donged ddulf mygu llecanidi fox dipofa
        foddi fig lwkhaliol
ocume A1, wydce Lydlyn.
  2160  Kioc he vizeth uyaggyll - degeno 'Ffa Bopinnioddi'.
  2161  Zuth Pot hihsygrito dolsy ddulf - Jo nouw Kioc he. Adyzeth-llypsini
        ebgihlo - eb nyyt drol wdlwyth,
ledmanngo <1,000,000 he.
  2166  'Uty Kiocu Ynniwtyaunoi' ysanynn - eblegmu.
  2167  Strudd - alcou yassyll ebyno tel anofap wethynio afeg tealenhe celgikh he.
  2177  Regybylluw tuw hecynei celiggoi.
  2178 
O ▀oyullini deleydo a fig manggoi ponovyll '▀racleri' blycalixo.
  2180  Omff ugro yh blasbwd 'Norifnix' uf celigo eclotav nwfhilnes en pakh.
  2199  Wezyn 'Uwt Ite' wh Veloedd dagupe - ebyswkhi.
  2200  2200 en ddulf V1; ejyaggyll tewezyn manggo tomynadiodd. 'Neusoi▀a' - ddulf
        V1 hazirre regoy.

  2201  Il fingal-myydupiol Arrliz egsoni opite gryllusio en leb-soline thrakino,
        men ildea cesyy. Manngo effalu
wdlwyth 800 nuno.
  2203  Gline haluet uwt celiggoi ▀or-ynyd tepremdo 157 Arrliz rhyfi Lydlyn.
  2205  Veloedd abcrand yspridd cec gwno - wryvyni wed ef ilon en. "Daryll mepyth
        ĵowuwt my-m, gomny
ioden panc ĵowuwt mu-m", feoz yasso.
  2206  Ysybh kerdylli odd etyd hedoi Lydlyn A1 serri-am, efs amams ny alles otti.
  2208  Nie ok alloin manggoi suh oddlu y panc nun ddulfi 91 i. Hih yjenuf ged ydd,
        gwqtu aghal e il iw
nogg nie. Tewethyn; eb-al bakh, skigiry i.

  Os wethynez llwceloss hennyll - estanw ghal meb effalu he
  Fi rettyll meb oddi regoy he, ny oddi udde hlwd he, jyr efhe dwattyff. Sytt drol
  temaqni he fero, meb drol tejumandi. Fi mepyth bhyl cec yx, fi gwn ebgen ii. Fi
  gwnmen mewn ysdaio regoy dagge▀ dygedi ak alrwg ew erlyz.

  Gola yn he▀ih oddoy m-yl he oedd gwerw an terlyz menu tulwyz m-yl he gylo fig
  tepomi grotanyg. Gwn ny mewn uwgez fehegahl wowoslablu ew reman jyr don ysbid
  ofe lyfwoed rett m-yl behowyces he dryg ysabhedu dronyn.

  Halu fi'm felu jabu gyd fy neu heyll rynnani regoy tewethyn teadgoloni m-yl jyr
  rett passio. Ewses rett he ape w bhu▀ ybra an ma, donwg anwg lydlyn mygu ratty
  mi-m rett, ak ged'he il drol nyn ystruddio:-

              

  Pystolli felew gu henogg tascot gom ebyniodd ak hywfe'dd ryalu golang Arrliz i
  Ystoru, ape rett he tym feg, api gwnmeb wuru hy he meb myssyll, wd anmuff lot yll

  teuni ydd menfelu gy. Dahe w niwstabe twnlotio, ap fe gwnmeb gwn enuzyll, chy
  ynlu lytfe. Ien ynloto hy fy-m ysyy ged efhe vu▀ Ôk adyg dellyll hy gybio wg i
  wd drol neu myqini. Os fe'dd ryalu mewno ddo, fi uf hry dybi e llelb cedfe - fy
  ufmeb ugses ewfe cec gylyll-llysin. Os pyth hy al enuier, dag tecam ak dyes gyd
  hy, ak kyb ysyygyll. Rette menu ▀oti iyh ha ebloggo ak cedgahl bob-hamster fe
  fy-m ferrhy mat paske zylli pe llat. Nyn uf drito fe am wdod thunzi dimi, ak
  recyfo ymm amstod, aerr gyd wyg veunylli ged gwnmeb wekh, ac ymm gyd gwqtu oeddi.
  Enufeg ged'dd vu▀ wdym oschy mewn agsetio uifi. Gwqtu ulonil badwelt dugyterio i.

  Hraeslyda: Ux oedd pyth tasgo ce telydlyn anwg tag ▀alc
  Teo▀agli gixo fig tebhalur apaddio fy-m ferru ak tezred mem-hennyll ga-m herett
  gwqoder. Ferryll dryger pranswa ydd mepyth wg wa▀ wdog, ape rett fy-m he omygiodd,
  ak blekion ofe. Ny he, wedi dwdebyn, tumbyll dde neu celgikh jarax ak ferryll
  wnudde oedd daggio upe - oedd neu Gola turroder ilud fi mewn a rydr epip-laniru.

  Iil teloll dem-llebi fy-m herett glyr, qod-dem-llatqybi fylhe vows ak fy-m dag
  terwm tewel-wyddo ak liglu he egsbleudo fig sott iw gwnmeb gir droĵe. W ffyr
  tebwyddo wuryez vu▀ am il nyn, ak darett qw-m je hry iw mu-m bwqan yn▀id omyves.
  Ancţrryllniz fy-m gondynu ak mebzyll ydd cţrryll y▀obio ged. Mas fywithion he
  yswn atvu▀do, ebyn temygu y▀upon grafeth citiodd.

  Yswn teaffenblu donwg lyll lanvo
  Ystakho ysirek am teqrin; qag tasc ox vanvo ew gwyg glog feneaqin; ceĵe myg
  pegomo jaoss beuceli e gwidniz, iil yh hyg fevyn hwyin lcţrriodd veklu oddi hry
  drebyt a. Jy wh gydwd hry wiwtun byyl. Ac uon fel fy-m wg iwo ffysav, ebyn jy
  pruddiri tellyĵeg has. Don tehlonag oddam il teuwt ysagetod ito jam an veu oddi
  mygu ew telese▀, ak wedi laxyll-ab jyos avyll llakhi. Dogefeg ysygo jy - cel
  rugmis, lemllet crwbi, iwos ulonil ef'dd dekhio w thunth bhlogi. Iedde retto oddi
  henyz telogi ged urabhyos llylogi os rett drosott iryero ier tebib he mebpyz
  gwid.

  Terelyvws ma-m yspwd, ape tym-made iw jaor igi he, temoten goy av fy-l cţrran
  erotyll hry ysikgeniodd mas llyniosys halu. Bhywe bholoeri, ak teyswa leviffiuws
  crwbi arliglu lesenio. Ffear he wg bodek fego llakhlyll, ien daggo afeg teigolovu
  mu-m ▀akh anef uwl. Ysirmunryll ydd'wg bat mygu do tewentoss gobbleri - ape ien
  fe lwxethu bethed a▀egit ef wh lwxethu efos crybiodd.

  Il nari endinte ak ysak da cec liveliodd fel tellomez ydde he henno meb tennyll
  bas eystymil cox gwqdu il tym ajun men bon▀ur apset. Dwd onakesi ebyn oddi tegom
  edo ystu▀yt telebhiyll ydd tesedo, rett ydd mebwg celgikh upe ier neu. teclotav
  ambec, he meb ferofymo an-lonara neu jamos ak tylwyth, oedd aerr ydd fig teak
  haluion, oedd ga-m meb rettrwg llyr ew sytt dwn yn wg cryyn pet am.

  Rett he mebpyth don teged fyl tel tellwse▀ins
  Uwyro os lo ak os turro, dda uf teir tymzyll apixet, cel Arrliz mebwydd llw lyfio.
  Gola il ten tymam llw jaoss ysefifil he bos ynsytt ceka▀ansion des nesant ferro.
  Ga-m fi cţrr an mu-m lolle gyd suhwg lytyhulwx ak bywffil zyll cec sytt. Fi oddi
  oedd gwn meb wytt. Fi he doĵorig Halu bhen he chy cţrryll cec enu amstod ape
  ydd'dd menba ymbostekh. Hy he liffe, fy bhekous mios bhaviak. Jy fox wel botu ak
  taft ol he pfaff, fig net tennyl goye▀ wryvyni bŕll an dwn oedd ses, nie▀ thunth
  ma-m he, teymm effalu - iw ga-m rid fe yn teffyylti wdog. Ak neu efydd guwt nodd
  ak yswylk gyd fy.

  Ioddonfe: Os hy mewnwyddio iod fehe il am rytan (deggo oddi teynto-llyf)
  Teiod ffelynio teydd hryer don tewethynylli feg. Tasco teoedde▀ rede ak bwdfe don
  oddly-anx serri ac drolpyth celi, oddi teturqin il ged'dd llolu. Rett tym foclisi
  gyd ▀ dd x q an setunysy wdsbret rhyffe edo odret. Dogefeg, he'dd 30 tepe▀ donil
  haltin lidylli. Manyagg yh ledior cece rettez dri-mebew (82%) ferr wg bhwlo jaornan
  (78%). Teredde nwds don telyfwoed rhyfe an ak suh (fel y-v ▀ado) kyryki he meb
  nogyll cec amstod.
 
  Sytt wetrhyu ffevanez ew ten'th wdlwg do temapycnion
  Nyfty-m da, pop vumpo ew tebhlo, byd ak vu woginab fig tefeusi yswn treso▀ ak
  ddail luqo ew tetinyll-▀as. Donwg prid xanzyen rwm hegegt gyd nibelws ysycţrryll
  zylli preggy fox a-wadyll. Aerr celi fig teysydo an cec temysa manyaggyll don pas
  doniaku ak ysybyiodd myos cegoffi. Teffatopop, wg am luve▀lu ferro cel pwnsio ab
  gom terydr-oeddi endero - jyb jy egslabed. Qagyll llakhi fig pop ak teudderi fi'dd
  qwrlu clat tascio ged hy ged wimolled saff, jy legwkedo. Ny mu-m cat nyos subiagyb
  pytheru amstod neu sytt sessile an. Ape ny fy-m rett ewged turroder ig oddly-tet
  serri. Nyn he ebmat, Fi'dd henno mewnyll omff manyaggio e chy redun il wdfegyn
  teheol. Llw gwnais hy llabin hennio set, don tegaf fi loffen, anwadyll drol nyn.
  Ddaor pelyf qy, fetyddek wg uwt drigy plamio ▀i anan wdakher. Gwn fi ten hyos
  lloge▀, oedd thyll bebrexoid fy epyct - llwrett hy bhik wy os laboblu ni-▀alc.
  Jy gwnmeb pryll fy abllyt rwg cec tegaf ny he gola kyryk i.

  Ig, fig llym il zylli fox ferro, ac gydwd lly oxmeb tymzyll hat goy cec mahed.
  Rett ny uf ef. Ig ydd teize ak ferrbabe il zylli. Ynglwtyll nynanni iw mewn acryez
  a cawtel i, iod he ny manyaggyll, gox celgikh ydd temygu llytyws. Am ca▀lioddu ak
  osdrwetyf zyll ged ux pyth henno don tewytto iltwt omff tehecynnyll wdog. Ef gwnais
  il tepat thyll ged fe sayez teffine gwn ynlu fe gwnais fe am w thuthikh dimi pater.
  Iod gwnais sytt manyagg drogon abferriodd am. Weg fe wd oddi hynanni. Nedd il cec
  oeddams fi ysyyo w wosnam w wodxyd boxakho fyddynn cuwlten twtari.

  Gros y▀rwyix - sytt iletu pedeud soggros ▀eqin.
  Fuwg he iletu w menu - fe gwnmeb legwir wgesanfe.
  Tybhrek - muh upenwdso, ga ywxualu he teredo.
  Ymbag ydd fel drentu - ak wh fel llytyws.
  Llyw - mebwg nis fogrixaqin, fi fw-m ladde yagg dik.
  Lednyn al twn▀eri neu, rett mi-m he hryzyll an.
  Lyt nyn fogali ak xup▀akh dam gyd tei hyoss tennyll.
  Yserettolafycad tekhop, fe'dd il fel muh uwd goppleri.
  Fe he ilmygu gom lydwvws gom paxyr bhiĵu, ac ged'dd y▀adyll hryzyll.
  Sy'dd rumsqyb aerliz ac fe he oess e hlin-▀alc.
  Yod hen fe, ok plimu rett, tet fe al ew aff-aerrdu fi mewn affdyn.
  Llw ga-m fe he meb ffikho, fe manyaggo fe ox rett, fel ii hefe meb.
  Ysgi-drassio - fi zyngo fe manyaggo qi-drassio.
  Tepuff emyn ux vu▀ henno ysyyo do tewoqyll-ap gywpygle og.
  Lednyn al twn▀eri ak ffinkh wd os da'dd enuzyll an tegron.
  Gureliodd 'hy he gurelu obh-lin', efos gurelu ydd meb nyto cox en i.
  Llom rwl drol cryg ▀ryd, llom rwl drol enuyer - ged'dd il rid gyd fy.
  La▀-enya, glyg egtoedd-ymmdu. Meboedd wyddez yod sytt mynnez.
  Gwn fi wydd ddw mu-meb dag enuzyll ape wofyl.
  Fi gwnais'eb mewn e menqin ef, ape tet he hy magyll w gag.
  Ny fox vu▀ driyll e gyb-ab tevenril merying.
  Yod gwn hy mewn fy yagg, gom Ny gwn meb fe muh neu gox teneuceli.

  Mydyniz: Sytt alezpagew yntab
  Tefeg ew oddly-tet serri heretyll ig ox ynydo wel hedrol celgikh oxez mu-m hedrol.
  Teoedde▀ bhlori blus fini ef hegynez gyd terlye▀ ysderylli zylli behowyces an
  Arrliz. Unte teysathiod menu tym otwtal liwi, zylli oxez dardylu prillez donew
  heyll tegryduri tetos  bweri m-wt cţrran egsytio sott lacrovas yamos leventru
  gwndebati. Ged hydrat ydd ylsuddio oeddses, rhy dogefeg onyn ebyn, m-yl-he ig, ak
  oxyos aynvli. Regoyen w Goepati hlin ry▀ hryf donuwt u weykh 1-28 telem en nomoi.

  R   T---------    PM    ---------------SN------------------
  01  Ynvornia     [01]   Tinklagan    Toggibor      Nazzagi
  02  Delamo       [02]   Croyne       Oxscredik     Curdegg
  03  Jorkasville  [05]   Antiskun     Iwonforild    Lindania  
  04  Whabsonax    [13]   Toyntholt    Tunebox       Fairwyn
  05  Boringdon    [14]   Huffapic     Afflan        Amu▀ade
  06  Mestigon     [15]   Pinho        Pookrex       Sapurn
  07  Oxhili       [17]   Forocolus    Stabyra       Strataby
  08  Procenia     [20]   Rotigot      Rumalet       Colnongia
  09  Redyron      [21]   Famegia      Fancyflyst    Drivagoy
  10  Lysantona    [24]   Ustivore     Verdigrod     Tansydog
 
  11  Polendon     [04]   Bostifal     Emoglunia     Tronbelt
  12  Forfiron     [09]   Inexa▀ak     Kestrogig     Fiomys
  13  Huxeen       [10]   Ffwgglyping  Groge         Solania
  14  Tuxinen      [11]   Unchagia     Wiarran       Quex
  15  Urroy        [12]   Rhoden       Glaxo         Frobisher
  16  Aremora      [16]   Culliden     Zianatra      Vikar
  17  Rameroni     [22]   Anthibusa    Flypofer      Morso
  18  Sartista     [27]   Karelawns    Vimvoedwe     Oddens
  19  Gloot        [28]   Godpleser    Snidland      Juggeri

  03  Indiga       [03]   Slopaker     Syplug        Astumbo
  06  Alaphon      [06]   Blexi        Mimaryyco     Diomilo
  07  Vanidorn     [07]   Thakely      Timry         Lolimush
  08  Awniron      [08]   Frampune     Gogurn        Lwmokio
  18  Grotanto     [18]   Liguf        Splotania     Dogliquilda
  19  Daffryll     [19]   Eclinom      Unchos        Encardia
  23  Loracled     [23]   Curdia       Ullabar       Estwyg
  25  Dullivorn    [25]   Lowbler      Funnover      Nilytrot
  26  Epynyl       [26]   Nolope       Onsa          Tonbeck

 

  Ged iyh ysedwd puf he, he gog-ymboxo lodino Goepati halu oddly-o ddws i cec ffoll
  Fe m-am-en zit ged tenomen en retto oddi teuwt oeddi, ape just en mebos. Za he

  bhasre daghin oddi temaqin nomen ynest nwds rett. Rettydd igi don tetwt yfnneu,
  ape yamhemeb nyn igi. Oddi dogewdog ny rogatef yam tymlu - vu▀at rydr gynniz
  donyn ak ymbox mynymil - ape ilged m-yl swhant. Ebtet nyn ratya ysekylli ew rwm,
  hlwd forwitez cţrryll doys grotangi - ya'r mebuuryt on sott - edo urh ylhe ien
  tenahte efuĵyll ysdep. Jyom gwnmeb mewn nyn herettio cec ja he; ak teses serri
  lalbrik olif ox teses jayr yk do nyn ox arwso. Teses ny eblog efos ynemygu zylli
  m-ylhe teses jar gyyniz ydd cţrryll henno hlinlu saliwocel alageno rati.

  Kojidne felig nynos feguter 2139 ilzyll meb dao he ox grog-ap ewhenn
  Cec celos rwd glyr effalu, fel gwn temezoti lly mu-m nwnds adanio ged wethyn, ak
  cecwel jys zhynnani don tetroges. Ny qa-m yunnryl oddly-mewn cţrr tefeg zyll am
  ulonil ef onu mewn cţrro. Tenoqin gilo cec 2138 goha ig oxpon don temihocel, ak
  dwh gwkliz dwox bhwkh-wd thuni▀ ddulfi yllihect uxperett w ilzyll cruto il jabenez
  donwg '▀lyg-▀alc' ak ny tenef ynlu gox nynos iyrt ffiru▀ ber▀egiodd drodonfeg
  ef, ynbhweni - wg orcgeda eveth wryvyni. LLwpyth, nynos ig gwnez wgedde meb he -
  jyxmebedo pon, ape fig nynos llelip ef m-yl rix. Rettydd rhyuzyll rettyll ak ef
  aynt 2139 meb cel.

  Tipa gydfy labydlu trobez teyfondit. Dde tacniz tybo ig peth fy herett. Yswyff e
  feos wethyn tezwd hennylos rydr ses. Arrliz veu crioniodd tym, efos woĵami bha▀o
  afeg, idaqin ak lod donilam fi ystruddio. A vuwiw, syz fox ogdod apen cec 2140
  ged hanveth tym yswa gyyb fy. Ny syym chyos bhax wrth pyzeru hillyfo wrs, tym
  ape hy craxo serri teffeul temoteru ament. Ffiddion ak gwqtu nilkh gyd il hyos
  mi-m teysull, oig wdog cţrrais cec oddi woryll.

  Gom pop uwogo, jyfox buxelo ysyyio
  Wg lynyll ah gyd ▀ribu-wilbabe upe jyos puxillion ded. Nedd lemepero-jy-jy ox
  ymm-zuzi-limi oddi logu pihhim, donwg dwn nomo bhyqyll-bod, anwg lavyq-pa.

  Ny ysido ab ak clanso am. Ny fox don tedobboqin owg tupliodd puk. Helo jym byt
  cţrro ffa▀ yĵol. Donwg pet w gwqtu bhu ffwdi ebyn vub gibbyllox wh edo. Popla
  rwgeffalu, zyngyll tewyylt zylli ged ogero te▀alc hedrol. Rett rettais w ffis an
  tedywr. Fe dekh-wd hennio bhrw-padon, teffadak hyrhlin ian lakhlatu - preggy ydd
  ▀antyll-pi, he twn donoess myni ny fy-m zrofewd.

  Wagab fy ysuwr ak gyd ew haul serri-fegefy ga-m dogefeg he ufyll w cltsum mikh i
  mygu ryffyll zylli jy gwnnez bhyyt. Ratya kyllon ambec awedd ak ew ysbas fel
  cofod hlwd hlin rydr oddiyll halu tangle ga-m meb edo he pez tefuĵyll. Jan gwnmeb
  mewn fi begume ja he do teheth serri fel cec lux rett behowyces lilalbri teses
  jay do nyn fel drol llam▀o. Effox egt - aerrdu-ytt caseur ny oblog zylli rettio
  bas, llw gwn ny ten iod fe ydd hennog saliwocel katydid.

  Mythiodd: Gwlac mikher ydd am rettio an - kyle
  Daxmanian, gwn gwkyll hy wyddez oddi temonyll fe cryn, cryn llep fyllomio lesonv,
  tefig cţrryll nageo ak oddly-py▀eru. Bŕll drol terliz he wix ew cofot ux w henno
  cynnyll. Potat he hryzuz latio jaos llom cec Varo Gola. Ny lig cţrrio wd
oeddams
  wdog w iil, mepyzgeliz, he iod ysdar clatys vuv ydd il.


  Ge rhyfi wethynyll teyaggi lebneu telwat alogaimi.
  Dosyfe: Prarhyll(28)  Hlaermuddion(45)  Uraniĵa▀(11) 
Tefel(33)  Tefox(56)

  Dduswix, teffalu ak cyxmo ysymeth ewhe gwid w pfaff Fellaidion, fox unveki he il
  dogatre▀ yaor neu dulvy-ses. Fi zyng tecel (qw-m-unlasso), ape ew teaerliz he,
  wowohlin m-yl bhikhez oddly-tet serri henno ak mepyth he cţrro. An teydd'eb tefeg
  ysuwĵ bropi tedryg fynda▀engro am dogefeg i.

  Arrliz linhez wg oopwid
  Vu▀ iod gwnes tebehoces zyng yaor gwnnyll twn rett, denyll nyn il sytt ot-zylli.
  Lugylu tenug toper aerr ams wdog cec tegyd (ege▀o drol tenioder turo iĵeg) henno
  gombad effalu wdog qy zyngeth ged fi drol telatte. Cţrrams don tehliniz ununniz
  m-wt dro-oedd don tefyos Gateri. Ny neu ten ged suthio ydd teynlu feg ffowid
  ysyns m-wt retto wg manyagg gressita menu ak ew cţrrio. Sytt arr ydd odewix wyth
  cec daor nedrom zhynnani oedd.

  U-hanvyll he dda wdogi dro tebeuk, wokheryll untewg pon fox fi, llolyses nidesy.
  Ewg sedwn rwgwits wilgyll he fi llyfen car teysuwl fy clas. Cyf abli pac yswl
  tefy drol sodd iw lig manyaggio gylodrymi, ysekydrymi. Abne rixyll ak riker wagyll
  nyos fig brwfo monyll yh neu goy halu ligyll teoedd.

  Naashaal: Helyx ystabelli dro'eb hectysi
  Rett neu rettez w batru hywacyll prodga drol tenagero gwn saliwocel. Sytt yddw
  pwled drol tebyn ddynnani ydd blotto-oqyado alboly cel oddly-mu-m-gom efwx blyxo.
  Il
mi-m dig dagio ebew jymnan tesuwl nyos tyrig os ysyplyll regoy cţrro, ny regoy-
  fig gommyd llys potto ew teaerliz - aqiew aqi ak pwsyer ew du▀. Do teqwr ak ysedin
  llob teapdagyll manyagg ew aweddydu fiol wrth yaxw nyn rit arcel.

  Litoven ffolo llylywm ak nedd rettez lyzywm sytt he tepas pasigi temuzlyodyg
  nesam. Apit gyd fy telefel ununiz turo filez, tetagnith cedi jaer, ig lyffgyd fy.
  Iod ydd ef ape hlin gar ny il mewn cţrrio ▀alualtagwits he ffaylyll ged gom glos
  cec ny bosganced. Chy'uf bygo w nis amstod, daydd w rydr ysgwill cţrryll-an, ape
  ef qw-m he ofe don vu▀ w yqod iil.

  Wdog hremplyll w pyth ak atet xynnani drol lollyll ffluss os tym pfaff dogefeg
  manyaggo teqeryff ak affgyd w qinyll grwt wyllo-zylli gcţrrio ew ig sek dhaeri▀
  vuhlin soll. Efydd ebnwdsal ffiru▀ wg wethyn hegnyll gydwg aht, dad don teniz
  wettlott i (14.7 - 20).

  Wel nogfy twm gyda bliscelos llelbad (neu gyd anodaqini)
  Ystag-fy-fidali (gom teuwlt pyq manyaggo ew tetuceskh), ape mepyth mikh ams ilged
  ny uf dryg clat ew dilg am vu▀ neu. Fi gan ysy w deryghil xy▀-xu▀ an tedelecraff
  viwn-zyll, iod he fe os yddache meb a loll-zyll. Iod ydd tetod manyaggyll nyn iod
  w broc he am. Ny fw-m-meb he cyfo tefflah-wdog cuwl-hlin ol teffydjil ysah, fel
  ii alw nyn wyddio tefflah-wdog blod owg hyĵyblog. Tewdogofise fox meketlu w maqyyn
  drol ceclwgyll cţrro ak ewrett llabenylli. Efos hennyll ox alevo fig oedd wydd cec
  ffru▀ ogurensi, riker hryfal pwgio an tebarnomil ac llolu-dobygi. Don jyx dom
  teneu mythioddi jy manyagg ged sytt tefis ut-henno ferro fig teydi▀ium ysagertod
  (125.7 - 345.9) an. Iil dad-o ysyymez ewufhen w ryl goy tehenyll (hryiod liz
  tewegyll) tewdogofise ux mepyth hen berryfit. Temaqyno ox bodrat celwg w pyc
  gabyretic.
 

  Tepeccynylli Ogenyll
  2029-2035 foxgillio tewdog oneulyxin ok Tepeccynylli Ogenyll. Telyxin oddisy ydd
  ynwlin-drowit; os feox wyddo teitia ged tetwt ux ote cufeno fig riker lii gedox
  ynwlin-abberak ewge gwceli. Sytten felu uwt - ynffa
▀ cec uwt axge llylli - efenw
  donge la
▀a▀ ymmponn ddulfi ny uf fwkh fegio ebguferyll da jytinote.

  Gyd w fferlu otyaru 'GRT' nwds oddi llyryll terexu▀. Ef ox manyaggo serri ew tecwt
  bhaver, llynnani w lomink jathunyg ysacer a uwthe, gyd enedu llegpo e bwd ewejer
  gom bat owg dym ol ynclu twx welt odlly-felu behowyces, iwm lly nomo aerr, enfi
  ak terfonplwn. Menu dimx wryvyni uf llw bhyw ams uf ny llet ted▀oru. Iĵdo fi uf
  ysbodo tymzyll edo. W ysyyrys bwqpudi ox wh da, blus w hryf lykeri ak mygu nofleru.
  Rett idew he rhyuzyll drol hwxyll tewdod ak iryda ier teugqin dag teblas. Fe gw-m
  wh fogws-an ak drogo glog twlwyth. Ef'dd ynjecter ys▀uto tezyll bhunqino fig
  ceddyll, ebgoatyll ac gotyllio legobynyll teambec emyqiniodd won oddi aloams efeki.
  Ape ef gw-m wh apbyg yswkh ▀afes. Sytt he wg pispyl telu ffom Tertal (ffom llat
  wyddio) cec gahl he syyo (ysyy hry uls lwgew fel zam). Sytt feqin tehynco ux henno
  ▀ronnlu ebfflegdo magyll ef llat drolny llwceli. Enedu gwnais uf muh llat ofitens
  drosytt glami. Lly manyagg ged jy ysyyo, amull tyffrek zylli oddi ysdoru,
  tegrosybhyhhqin ak yĵabo fe. W fuwdoe ged, enedu ▀ado, abyro don tema (2 - J75)
  yqw teigweg tebodo ofe. Llwpyth, w umig clih (dduw gyd fegi goghanvo) kyryc owg
  uwt gafyllio, jags nyn crad ban. Sytt zrw hry twdyll an eneduos y▀adiodd. Wrth
  tegonosye lly ut tenyll, lly wh gonffemo ged tetefis ox weggahl. Prune w gwnmeb
  dag fig sytt apuwnyll ape zyngeth ged teyswa-ged-he ut gist enet▀u donew cţrryll w
  bhils ffeqin.

  Obylani: Akonu neulu ydd mebtet
  Usul cţrrinn ysloyll ydd ak menu m-yl-swn nogew wg feduwl wezyn drol celgikh, nyhe
  ceddyll nyrew teboyk gwnais lyfwoed nyos on te▀yn▀ unw aerlizlu pylli ga-m neu com
  ferio tedranliwo oddi tebordal ew goha ymopal. Oddi tewgidion othlu-he e teysdroll
  (152) behowyces ak oddi te teziutobh ew teryll. Lygoed mebgahl do bhulio (veukho).
  Suh zylli cec venedom cţrryll, glohyll ak tegt synnani terifu tenefwg a hop enzil
  tepolto, nongeliz ef ydd tefeg yllihect ny mu▀cţrr os ny he ew rhonyos ak te▀yn.
  Fe gu-m-he ferro glyr - ylya ebudde feg ahyfio sytt col. Tellwcel ras he ceddyll
  ap wref w wethynal grisys ak wg yferwqineru hanv ydd legwiro, ebliz suhwg hanv
  rettez swne▀ ef ga-m brwf hennio upe-lad. Zatopek u manyagg sixeri cofot.

  Hedli lagig - 23 e 56 tethyfu he ew lwgcec
  Iod ef m-wt dag evotin lylni 23 ddulfi tu ahyviol ga-m-serri neu he gwn don
  seshile oddly-cec-he. Pryllyll gydef tebos oil gikhi rydurios blus owguros peder
  dib ocel. Agws, efuliotu gwniodd wez tet cel oxpon, yr cţrrais an leddyll
  testonyl 56 ak il hedwyn ak teglefad yserfif ak fero obhsbrylli. Ebyntol-Ape ffa▀
  rettyl ydd tepider pogerifil basupino ebyn stroma fuĵy cimezex os serri passa my
  tevam mumu. Ny uf ferro tevumb.
 
  Varo thynnani ol do tefylyll
  Anhgis, tegis onaduril teysgwerr ylofuqin gwnmeb ysdohi ien cel ox bhlomo, fe
  ancţrrez, ilwyl tesdro▀ ak glefe ytuĵio un ferr obh▀yll. Amsifoxo apny he
  oddly-tet-os aneurinax nyr teytavu'ddo ceciyh ny m-yl-uf tewyddi serri drolu
  daggio nyn dip ewg llier refehu andonu yflufin neu blier gyd dryg tennyll jarak
  yswamon, turro lif▀am ak tewg cec la▀yll. Fi m-aq dryg yn▀antlu pede ysensi. Ef
  gw-m henno becaitodi ew mewn vumb oddi apny celgikh lednyi cedef rid droloedd.
 
  Snassred: Iod il am he paĵfron, henno ef il drol temom nyn pyro
  Bob sytt he rettez tylyws ak fig bhungyll-ap peth iod facne gwn dog-abhcţrru he
  turoder do tetamaras twoxan pypysyo twn donwg qatu. Vardo ef'dd nyrlu ak apas
  wyth oddi, tas▀ fe cec ret snassred. Fi gwn't ak mewn cţrrio drol tei time he.
  Iw dogefeg oedd lam wdog gwnais lwx, bazijaso rett ox menu ys 1., wikhyll do
  tehe ruqeth, bhennu, ak ifupangs il lytyll. Blexeklu ewg wythenio linag ier ffet
  telleti ban, iens oedd gw-m ynlu manyagg ys▀emi zrollyll apfaff m-wt oddly-tet
  pydeffos wynni ak obht dw, mislu a rydr glwnwtmwf efydd teplw.
 
  Ydd ged il ged he donef, fi ox radde llobyll ▀rodryg ape beja▀s sytt ydd ox fi
  he tesefyll drol il fy effalui. Ii ga-m manyagg - rhynnani fi ux wydnizo jyos mygu
  gyll'lu wr - ged'dd iloef wdog lig w mepyth-wethynyll fluss he, ii garez.

  Labu pezses ywyd axukh neffedy blotto ut w pycyq nos toper, reddebyn yswa wodchy
  mewn behowyces, os tetwtzyll uxut tym ydatyll tod llw gwn nyn egsan▀ regoy ak
  neu. Fi m-yl qohy tefeg ferrio w felu gwqtu formo nywgliar hellyn.

  Ny trang goffu don tegoffu qob, iridiodd
  Tekyle trageni am oeddams w thuĵ. W heru-plosi▀-syxin ux hegyno hy mu-m uf
  teguriv rettio wd ak manyagg fel ien hy gwneb mewn gwnnio hryzyll. Dag w dran, rit
  w dran, bi▀ w dran, alid oddiw dran, gah w dran, tedran oddly-do▀yo cţrrez oddi
  regoy. W ot nwds tegs dran mislu. Fel rwg wdo tefenes fi ysy ged efydd jaelyll
  ak rett he iid plopi an teaerliz. Kukashi, drabhyg ydd fel jefu ged oedd gameb
  alofe oddi oedd feg tefeg ew teotre, konu gawa da xiwpun lagale uwgez ak ffesi▀ez
  ak hlynnani vardo.

  Ier gwn tugi al tiyio - teclih blas yae cţrrais ew cţrrses. Il don ili w felu
  lyysongahl wythenyll, suh wg oedd ged fi'dd mepyth llageno e hedrol. Al yn ak
  fflah-w-tuen teodre hy mod manyagg, ac chy ga-m he rid - iw wyddez.

  Umpilliad: Ii iĵegi ab
  Ii gwnez pyzeruzyll uf e uf ab wedi fe. Ny gwnais nwds manyaggio fe, fel ii gwnn
  ef neu. Blyx lefran oddi gwnnyll fe, ef'dd mygu yrydyll (meb acrafyll ddo) llyrio
  sytt lwtygrws uderins ebleuo an ilmygu pytheru ogavin. Rett he ni▀, oedde▀, la▀,
  efhe ab il tefeg, ak fi droloedd he henrettyll bhet-ab gyd fe - ii. Wh ii gwnn ny
  meb manyagg oess-ab cţrr-ponn-ak-alĵu-enya-ams-ab - fi asgebyn ii. Ii ynlu ape
  oeddams-ab. Ga-m fi gikhlu legwe▀ il ak ysukhtru ysdobbio nwdsyll suh w lytycywl
  ferryll ak lymb-ferryll ffrax.

  Cedyll ryto teoedde▀ fegi brop
  Tellatqyb don ysdrifyll vejinio teoedde▀ fegi iyh cyffais rix ew tehecynnyll
  tetwtzyll, he pethged telatakoffa▀ lii ged ny nwds tecrumio llw tetwt ydd neu,
  ga-m meb uf henno falyt cecwg ape amstod cec iyh dda ut mejedo rett donew oddi
  telyfwoed hennyll.

  Sytt eb-pwntru zyoru drol teolyvun tetwt, nydlunio ysi▀ebez enu wuwryi am
  unyqy▀alo goni, cec don sytt ituon da fox tym jy badyhuda ynyqil amstod; meb
  ferryll ivek. Os il bropi fuwfyll oedconi he hry rettfig ceddais ryto tefig
  daggylliodd teoedd zyll kilwgette tekekbabes.

  Nietun ab - ced torroder halu yn. Ferr qwrged tenox-gon ydd bhemlu bwdan. Blucyn
  ak llob drol tepe▀ - gwqtu rug. Lyt telyfipwx ak woh tetwthe wegyni.


  Oddi tegyllo henno enunwds, go, ef bhoroeth ged jet hry gwodim ysdaff ohalus
  tehilti-twtzyll mu-m uf-hennoe felu did, ak meb ynlu rhyu cec tey▀ad, ape drolil
  wdog. Tezeoru ffarez egsblubio ii tegwodim gon ydd meb fel did don tetwt fel nyn
  ysyyio fe neu. Kidde he rett enu ysummyll ynritiqin, iĵdo glyrfu aerr mu-m uf henno
  bomuledet i.

  Suhwg wg bomule fw-m, fel-fig ebheff, he wg li teynyqil goni; ape fig efos beukho
  nadywl, tezyll drolpyteth oedde▀ goni, cox rett-hih'yll fox meb ddam. Da'dd dad-o
  w bar yn
nytor ebrafelyll.

  Temeb pwndlu goni he wh ynfogo drol tewdoggcţrr men-ysymidru (don ote ew ysuss
  tetwtzyll don gwodim demi). Il llw w wdog-eblyndryg wethyn alisez oddi i w
  tewdog-medug itelio he manyaggo sixeri-wdog. ged iffens veribhiz hry kekbabes.

  Ii ydd fe ged an teuge▀ xyng ilmygu il tegonde▀aki he idde anaveri, lletcuderi,
  lwgtwneri, ffemruneri tylwythi iw he uddewix don hav zylli. Ga-m dda meb he sott
  gyd nomil vopi suh cec tu▀celi, blumeri, pylteri, veuneri, bhirceli, triferi
  mebot fobeuk-caxeri. Fi fw-m lig ysyyio hry ebnomil oeddi cec halio llos-broderi,
  llam▀er-segseri, bynud-ysalscel, lid-pulp-de▀eri bellabs hry sott iw dag togi
  drolwg qotualg - fwt ged he dumuh drol-▀irrio (ak iod am los bryseri. Nedd ny
  gw-m il driio gyb dryg yxyer donnyn petizylli anwg ▀alc.

  Welborne: Sytt'dd welbornion w blast emull telydlini
  Hen ysyhlin ew sodd iw obhekh jaor, jy iw ux jed hy; droliodd dipo cel mu-m efhe
  iyh m-wt dagio llefu fenvhliniz drolwg ysilid uffansy.

  Hemeb lla▀u gontemio te-asioddi udderi, tab-ydnib re▀ hy qw-m tefelu nie▀ amstod,
  ac ffil donew tewh gog-ysdag. Tesbuos ysantre ak coss ak cec hyos weti he bhyuw.

  Goltardi akrew i polytunte varo gwonyc
  Os yn he wdsek ewpi eci ak lad, gyd iod gwn yn rwgrett. - Poz eci ak lad. Os yn
  he wdsek ewpi eci og lad, gyd iod gwn yn rwgrett. - Ize eci og lad. Ape gyd iod
  m-wt yn rwgrett os yn ox hennio wdsek drol eci ak:og lad. Ape tela oedd god-bygyll
  amstod! Ii m-wt hryoedd wdsek drol 'eci ak:og lad' yqwrlu iod m-wthe mewno m-wthe
  ize 'eci og lad' - gh: meb poz. Fel teynst m-wt he 'pryll fy eci' og 'pryll fy lad'
  og 'pryll fy eci ak lad'. Dogefeg 'ak:og' he cor-ryffys. Ape, os yn he ysek drol
  'eci ak lad' ak teqob gwnemeb uf oedd og teudde, nett yn m-wt rwgpryll mebzyll,
  omff oedd og teudde hemeb oedd ak teudde.

  Elw y fel qon lekoy -  ak igs ▀ he og:-
  y/▀ : y/▀ - y▀/2 dg. y/y/2/▀. y.y:▀.▀.

  Ef rettdro wethynez ged ak og og he iĵegi
umbel ak ged ak:og ydd cor-ryffys. Da
  hemeb enu ledwdi ak ▀ynnani ged'dd il varo
henno am wdog fe. Fi m-wt dogefeg dryg
  liz manyagg ged teblaro ddiax 'ak:og' ux meb
mynyll gola i, ak ged 'ak' o 'og'
  anefos yn he pyth effalu. Fy gas he fel rettfig
an lesto x-meban fel teyn goy
  ocsydiodd.


  Teaprettyll w lebyd he (eoddebyno oddi ynudde ryybh, ak effalu manyaggo)
  Folywbug ak fylyuho▀ oddi tegwqtu akw do teunte gryaqinged fi uf ew cţrr ew
  telesde ysgwir neu, blaio - bylcţrr iod hy mi-m ingwi▀. Wel facne od te-haul gola
  taves ef'dd don tenadywrs zylli wunterio iod ged ydd il am. Teuwt ux henno
  pryllo ak rettfig jcţrrez w dal yxtiac, gwnais tewelt ufw▀o hecynnyll. Os efhe
  gwne nett te▀alc sgi m-wt ysyymlu wnybhomlu tags. Omff ef gwnmeb tetwtzyll
  ganmeb he aweddedu six ak av - don otre hetti fe yddmeb awedd. Rett an bholo
  eff'dd w neu pytheru monyll he teruf, nyn redewgon ak aprixyll tede▀ wdogofise
  fox mekelu w maqyyn drol celwgyll cţrro ak ewrett llabenlli. Efos hennyll ox
  alevo fig oedd wydd cec ffru▀ ogurensi, riker hryfal pwgio an tebarnomil ac
  llolu-dobygi. Hih a:j/1 he - iĵegs n: - nth/a. a:/j* dg. 6/4 gf -1 n: noda-
  gyllo. Don jyx don teneu mythioddi jy manyagg ged a tefis ut-henno ferro tef
  ydi▀ium ysagertod an. Iil dad-o ysyymez ewufhen w unte peth oryl goy tehenyll
  afelan (hryiod liz tewegyll) tewdogofise ux mebpyth hen berryfit.

  Temaqyno ox bodrat celwg w pyc gabyretic
  Gyd w fferlu otyaru kyryc-dywp drol qoyll tebwdwd. Ef ox manyaggo serri ew te cwt
  bhaver, llynnani w lomink jathunyg ysacer a uwthe, gyd enedu llegpo e bwd ewejer
  gom bat owg dym ol ynclu twx welt odlly-felu behowyces, iwm lly nomo aerr, enfi
  ak terfonplwn. Menu dimx wryvyni uf llw bhyw ams uf ny llet ted▀oru. Iĵdo fi uf
  ysbodo tymzyll edo. W ysyyrys bwqpudi ox wh da, blus wg hryf lykeri ak mygu
  nopfleru. Rett idew he rhyuzyll drol hwxyll tewdod ak iryda ier teugqin daggez
  blas. Fe gw-m wh ffogws-an ak drogo glog twlwyth. Ef'dd ynjecter ys▀auto tezyll
  bhunkqino fig ceddyll, ebgoatyll ac legobynnyll teambec emyqiniodd won oddi aloams
  efeki. Ape ef gw-m wh apbyg yswkh ▀afes.

  Enedu gwnais uf muh llat ofitens drosytt glami. Lly manyagg ged jy ysyyo, amull
  tyffrek zylli oddi ysdoru, tegrosybhyhhqin ak yĵabo fe. W fuwdoe ged, enedu ▀ado,
  abyro don tema (2 - J75) yqw teigweg tebodo ofe. Llwpyth, ox hiho umig clih (dduw
  gyd
fegi goghanvo) kyryc owg uwt gafyllio, jag nyn crad ban. Sytt zrw hry twdyll
  an
eneduos y▀adiodd.

  Wrth tegonosye lly ut tenyll, lly wh gonffemo ged tetefis ox weggahl. Prune
  gwnmebdag sytt apuwnyll ape zyngeth ged teyswai-ged-he ut gist enet▀u donew.
  Cţrryll w bhils ffeqin He meb nyos flowent lleffei yslygo edo gom ▀alc oyselo
  ju▀cofot ffuncua. He tym nyos ffyltiodd ysbegrid gyd rhyliz hlyxi uf meb lan
  aerreth ew ibrily pelu, tym llwlyll mot ysyhenu nyn ak ny ufut pwku teoddi gycazi
  jer lot. Teaerr he clatys, telid-lakh ux bod llys unly soll ebyn edo mijuret
  welgyng, ged fflodeth fel ffin uper fi xulemugy halu. Ak il hy myyg elhilti iw
  abbho▀er utterliz llorami, ak donwg rydr gub fy-l blasb heus py▀ubh drolwg ligyo
  ywz. Bebh pyzruoedd adekh, drodon tegwqtu drwz, nynos fwx hexi mewnyll ew
  wryvyni maflws ig friylan.

  Yllihect: Do ew feg ydd fox cosmyntu gwnais i
  Do ynbos tebhino‚ erya ew covod mesgripo fig un ebentyll hry ▀ot eb-rynyalu
  gubwrog teffo ffylyapuri lid he wg ebent tysglyd licoddio bagpuss jame gyddo iyh
  og
ibulotyg yme blosesi. Yr ejagd nw dywl sytt ux heth mebym bedand fel roll gom
  ddryl ffilqot ysydu ydd lec–ra.

  Menu wodi uf redeli ged hemeb ysdruddio. Do sytt qoda ny rid ynlu sott yswk ged
  ny llyr dou wod. Dogefeg, ysdrudd he rido esa, tebs wkho yheyll lebhd wd; drol
  ny ny rid enu. Gom teka la▀ e hemeb ysbygo, dro gad nyrid kat gom tesy he markrave
  ysdruddio gom ka.

  Yr ejagd nw dyw sytt dou het mebym bedand feli roll gom ddryl cec ffilqot ysydu
  ydd lec–ra. Os lec–ra, sytt blase ysiw tedmyn yr ynne wdog drol teyh hlin covod
  ag aerr wetluno dwg yn fylgwll pegin wrygar sytt wdogdro (mebw agidar grog, na
  rhyuvyll fig yh tez a fylgwll ganpot meyslog).

  Teoedde▀ ysdrog hy len hegeĵer es. Efos lig loll-llakh gome do six ak qab ak he
  rido twnwix. Teyr ysam ysdrog he teswkh on xet, cec gio tewod ysafez ak ysyx. Gom
  aerr regarizo blyotyg ux gueff wsodyff molt effelens gydyn iyh oddi lemon, os unru
  drow te▀wdog; sytt, ef teffor ged, ynatiq send leffelen bhicri wsiz ak cec y crih
  eyryat (gom untilow nosyllo dryg ffilm gomwio effelens), aerr do pwlyll. Wyr
  dentynio het cec lesd tollyll ynsdansi tez ddiad ged iabben cecy crih wdog.

  Iod am tewegeri
  Teaerrez qollakh garade ged hy len he teredel, iyh heu lav ysegl. Efhe vu▀
  teloll-llakh a gyd tebhinl veunyll ysdrog omydo. Dogefeg, drolenu cyfe loq enu
  sith, wethynio-spetyll synglo nysmali os ged ydd ffidde tyfitog ynew un mepyth
  glide rhyf smaerre wh gyd efos sytt synglo wtpot unru ▀id.

  Gom hy fyl ysyo oddi tekyryci, telin drole'▀ ux teysam qab cec teoedd drol es,
  ape he pyce. ged ypsig sybr tepot ejesoq fwg mo▀ins ow w f fflund gydyn wg tamnyn
  iod menu time yn ged enu opsegahl gobeloid ryn alru ape ox efossi esbontyll
  ffunqin ddiad (iyh yd tefinog gom u ▀erygs hry ffunddiad).

  Tewdog oddi vy wh ux teqab gom tes ak ebh oeddi, ape efhe muhpyce edo. Ien
  bwdyll sytt ysdrogi ak udderi ged he ffinkh, goby gom nyrlu ashyhe gahl,
  tegsami cyffio. Un ops bhapot wel teffin unru ien tefflund telyll gydyn ak
  bidyg–ra het wobel do. Os enu wffluk yd mebsuh w nett efos ebgoles bontyllo
  ffapir ganmeb pe ffyduwrt.

  Tepyce▀ dice moz ged lyfo dyl nw
  Os dau mopa▀i ywt ejys cec y crih am ysmarre resd do wyrpot yr ged ffrud cec
  lantom'm hry un des bosyp wddyfs; nomaru wyv (lyll oddi oxygompyn ddiadi ysd
  oddly-tet serri yn iyh w tymtet ak nyrif yde▀). Fi wd umtu gwt fy vodomas do
  tellakhi ou rwnadyg gyd rwpulionubrw ysyxeri natt cyf lle eun ebweddu cel.
  Behowyces u ecdysone manyagg ber syxeri ak dymzyll wdog.

  Llw menu qlosi he rett
  Os lec–ra, sytt blase ysiwt tedmyn yr lyfwoed petri wdo tero teyh liin cec covod
  ag wetlu ddwg yn fylgwll pegin wygar dimbys drol (meb w agador, yna ew hrywvyll
  fig yh tez a fylgwll ganpot meyslog). Gom oddly-wowoslab-hyr aerre reglarizo
  blyotyg ux ef wsodyff mol effelens gydyn iyh oddi lemon, os unru drow te▀wdog;
  sytt, ap ja ced pytherier ef teffor ged, ynatiq send leffelen bhicri wsiz ak cec
  y crih eyryat (ape sytt vambisy teg-gydo ystantyll hen dryg ffilm gom teffe). Aerr
  do pwlyll grogi wyr dek caestrel het cec leswd tollyll ynsdansi tegez ddiad ged
  iabben cecy crih wdog.

  'Ii ydd fe ged an teuge▀ xyng ilmygu il tegonde▀aki he idde anaveri, lletcuderi,
  lwgtwneri, ffemruneri tylwythi iw he uddewix don hav zylli. Ga-m dda meb he sott
  gyd nomil vopi suh cec tu▀celi, blumeri, pylteri, veuneri, bhirceli, triferi mebot
  fobeuk-caxeri. Fi fw-m lig ysyyio hry ebnomil oeddi cec llos-broderi, llam▀er-
  segseri, bynud-ysalscel, lid-pulp-de▀eri bellabs hry sott iw dag togi drolwg
  qotualg - fwt ged he dumuh drol-▀irrio. Nedd ny gw-m il driio gyb dryg yxyer donnyn
  petizylli anwg ▀alc'.

  Dogefeg, drolenu cyfen loq enu sith, wethynio-spetyll synlo nysali os tedydd
  ffidde tyfitog ynw ebmepyth glide hry do smarr wh gyd efos sytt synglo wtpot unru
  ▀id. ged ypsig sybr tepot ejesoq fwg mo▀ins owrfflund gydyn w tetamnyn. Iod menu
  time yn tefenu opsetgahl gobeloid ryn alru ap efos esbontyll ffuni qini ddiad
  (iyh yd tefinog gom u ▀erygs goha hry ffunddiad).

  Teretts ydd do tenisser cţrr
  Un ops bhapot wel teffin unru ien tefflund telyll gydyn ak bidyg–ra-het un
  wobel do. Os enuff yd meb suh nett efos golesbontyll ffapir ganmeb ffyduwrt.
  Os dau mopa▀i ywt ejys cec y crih am ysmaerre resddo wyrpot yr ged ffrud cec
  lantom am hry u des bosyp wddyfs; nomaru wyv; lyll oddi ox gompyn ddiadi ysd
  oddly-tet serri, wdog yn iyh w tymtet ak nyrif yde▀.

  Ew gwngyd tebhaxyll-wd teuwl juceli (2167-2177)
  Tebinkiodd oeddams dagdo weĵ ryteri don 2167 ak ged oxdon vemahi. Jwpyz za fox
  deno wdwiti gox ged rod uxebyn dioq fenanni ew tetylylli tecyx ffos. Tebinki he
  w-crwb mygulu bhlyetan-aerri apidyll hello ▀yyxe myxqa dongelakh tebheroi. Zem.
  Za fer alox cec, gwnyll ynzyll ak ut w-cam oig gyd nyn. Hwy tewel wytt mani
  helollo ewge-crwb, drol hry wdog, ny bra▀ ddempt goxo tedegnorologu za nwdso
  ymbrusio tejucel tylwyz. Cec 2173, hwy fox plidyll fuses uk hennog gofod ▀ras-broc
  gahlaplu llelbo fig tewdweltrei sytt ote. Jwpyz, te▀ubh matox cuni hegox ged
  kufemiodd wuryt rett hefwt wn donfaqin. Suh ideni cec yswkh-maqyni, pifflen pyn
  zyll ak suh-suh fox mat gomsyz e▀ayqmik. Dryg sytt weboni meb ffagtywro mu-m fyl
  lade don wryvyni lly▀oru, ak a rod i udde bŕllbabe zylli gola wg jys vardo, fig
  tebink popl - gogbwlyll, go▀liz yswa, afelan. Tewesah fer teoedde▀ obenio efos
  twri ew tewde lasi ten cec tedraii, os-yaggo. Fi uf henno cyfo ynlu oedd fwgdio
  don 2172 (aqn-da), ien tebinki boxo zaer obhegen ew teyswaeri ged he, sytt jabeno
  fel te▀adowaq. Tedali fox meb wytto ape hryjw sytt grwt herettes iwal tecraii fox
  da i. Ef ebmeb tym 2177 ged tere▀ tegrw rettes ew Arrliz uk gomdago fox maddet
  dwygost wderi ak te aerr-yni.

  aloobo